Subsidie voor topsportevenement aanvragen

Organiseert u een topsportevenement in Den Haag? Mogelijk kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

Voor wie?

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven, sportbonden en (top)sportverenigingen die een topsportevenement organiseren op het hoogste nationale of internationale niveau.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 33% van de totale kosten van het topsportevenement die voor subsidie in aanmerking komen.

Elk topsportevenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het wordt gehouden op het hoogste nationale of internationale niveau.
 • De sportdiscipline komt voor op de lijst van Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van het NOC*NSF, of heeft de status van topsportevenement gekregen van een internationale sportfederatie die is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of de Global Association of International Sports Federations (GAISF).
 • Het wordt georganiseerd onder toezicht van een door het NOC*NSF erkende landelijke sportbond, of een door IOC of GAISF erkende sportfederatie.

U kunt subsidie aanvragen voor een klein of een groot topsportevenement.

 • Een klein topsportevenement heeft minimaal 250 bezoekers per dag (aanvraag tot maximaal €15.000)
 • Een groot topsportevenement heeft minimaal 2.500 bezoekers in totaal en 1.250 per dag (aanvraag tot maximaal €100.000)

Een klein topsportevenement moet voldoen aan 1 en een groot topsportevenement aan 2 van onderstaande eisen:

 • Het vindt plaats binnen de topsportvoorzieningen in de stad.
 • Het wordt georganiseerd door of namens een erkende Haagse topsportvereniging, of een door NOC*NSF erkende sportbond met een topsport- of talentenopleidingscentrum in Den Haag.
 • Meerdere nationale topatleten doen mee. Deze atleten moeten door het NOC*NSF erkend zijn met een A-, HP-, Selectie-, Bond- of IT-status.

Nodig bij de aanvraag

 • het volledig ingevulde formulier Begroting Subsidieaanvraag Topsportevenementen Den Haag
 • een side events-plan, een plan voor nevenactiviteiten in de breedtesport (amateursport) om Haagse inwoners te inspireren, te verbinden en aan te moedigen om zelf te gaan sporten en bewegen
 • een marketing- en communicatieplan
 • een bewijs of de subsidieontvanger een btw-belaste ondernemer is
 • een bewijs of de subsidieontvanger vennootschapsbelasting moet betalen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan moet u ook meesturen:

 • een kopie of scan van de actuele statuten
 • een jaarverslag
 • een jaarrekening
 • de balans van het voorgaande jaar
 • een kopie of scan van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan recent rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

Aanvragen

 • Vraag de aanvraagformulieren aan bij Den Haag Topsport via e-mailadres topsport@denhaag.nl. Zet in de onderwerpregel: 'Subsidie topsportevenement'.
 • Vul deze formulieren in en onderteken ze (degene die officieel namens de rechtspersoon mag ondertekenen).
 • Stuur de formulieren met de bijlagen die nodig zijn voor de aanvraag. Het liefst digitaal. Stuur ze naar subsidies@denhaag.nl met in de cc topsport@denhaag.nl.
 • U kunt de formulieren ook per post opsturen naar:
  Burgemeester en wethouders
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106
  2500 BC Den Haag

  Kosten

  Gratis.

  Hoelang duurt het?

  • Dien uw aanvraag uiterlijk 16 weken voor de start van het topsportevenement in.
  • U krijgt binnen 2 weken antwoord als uw aanvraag volledig is.
  • Uiterlijk 8 weken voor het topsportevenement krijgt u de subsidie, als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd.

  Subsidieregels

  Er zijn regels voor het toekennen van subsidies en de verantwoording hiervan.

  Contact

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Den Haag Topsport. Stuur hiervoor een e-mail naar topsport@denhaag.nl.