Subsidie Haags Sportinitiatief aanvragen

U kunt sinds 7 juni 2019 geen subsidie meer aanvragen voor uw idee om mensen die nu niet of weinig bewegen actiever te maken. De Haagse Sportinitiatieven die wel zijn ingediend in 2019 worden nu beoordeeld. In de week van 8 juli 2019 krijgen alle indieners van een Haagse Sportinitiatief persoonlijk bericht.

Hoe werkt het?

Het Haags Sportinitiatief is bedoeld om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen. Voorbeelden van doelgroepen waar u uw Haags Sportinitiatief op kunt richten:

 • ouderen
 • mensen met een beperking
 • meisjes met een niet-westerse achtergrond
 • Hagenaars met een laag inkomen
 • mensen die door hun werk weinig tijd hebben om te bewegen.

Binnen 1 jaar opstarten

U heeft 1 jaar de tijd om het Haags Sportinitiatief uit te voeren. Het is belangrijk dat u van tevoren bedenkt hoe u dat gaat doen. In een plan van aanpak beschrijft u wat u wanneer gaat doen om het Haags Sportinitiatief tot een succes te maken.

Na dat jaar doorgaan

De gemeente subsidieert een Haags Sportinitiatief 1 jaar. Deze subsidie gebruikt u dus om het initiatief op te starten. Na dat jaar moet uw Haags Sportinitiatief zonder subsidie van de gemeente kunnen blijven bestaan. Zorg er daarom voor dat uw initiatief ook andere inkomsten heeft, zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de sporters of een inleg van een 3e partij.

Subsidiebedrag

De subsidie voor een Haags Sportinitiatief is maximaal € 10.000. In totaal heeft de gemeente € 125.000 beschikbaar voor Haagse Sportinitiatieven.

Inforgraphic Haags Sportinitiatief: van idee tot uitvoering

Voorwaarden

Om kans te maken op subsidie, moet uw Haags Sportinitiatief aan een aantal criteria voldoen:

Doelstelling

 • Het Haags Sportinitiatief is erop gericht deelnemers minimaal 1 keer per week te laten bewegen of sporten gedurende 1 jaar.
 • Het doel van het Haags Sportinitiatief is realistisch.
 • Het Haags Sportinitiatief speelt in op de wensen en behoeften van de doelgroep(en) die u wilt bereiken.
 • De aanvraag beschrijft duidelijk en concreet hoe de resultaten worden geëvalueerd.

Aanvrager

 • De aanvrager is een inwoner of een non-profit organisatie uit Den Haag.
 • De aanvrager is geen organisatie met een winstoogmerk, een gemeentelijk (sport)bedrijf of een scholengemeenschap uit het basis- of voortgezet onderwijs. Zij kunnen voor subsidieaanvragen terecht bij de verordening Personeel en Materieel.
 • Het Haags Sportinitiatief wordt door 1 aanvrager ingediend. Er wordt samengewerkt met minimaal 1 andere organisatie.

Uitvoering

 • Het Haags Sportinitiatief wordt uitgevoerd tussen 1 augustus 2019 en 31 juli 2020. Hiervoor is een concreet en realistisch plan van aanpak opgesteld.
 • Het voorgestelde sport- en beweegaanbod bestaat nog niet op de locatie waar het wordt georganiseerd.
 • De aanvraag beschrijft duidelijk en concreet hoe het Haags Sportinitiatief wordt gepromoot onder de doelgroep.
 • Het Haags Sportinitiatief blijft na 31 juli 2020 bestaan zonder subsidie van de gemeente.
 • Het sport- en beweegaanbod van het Haags Sportinitiatief wordt door partijen met aantoonbare expertise en ervaring op dit gebied uitgevoerd.

Financieel/begroting

 • Het Haags Sportinitiatief is kostendekkend.
 • Het Haags Sportinitiatief wordt niet ondersteund met subsidie via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling, zoals Sportimpuls of het Leefbaarheid en Bewonersparticipatiebudget.
 • Deelnemers (degenen die gaan sporten) leveren een eigen financiële bijdrage aan het Haags Sportinitiatief.
 • Maximaal 15% van het aangevraagde bedrag wordt, na aftrek van de eigen bijdrage, besteed aan personeelskosten. Vrijwilligersvergoedingen zijn geen personeelskosten.
 • De vrijwilligersvergoedingen voldoen aan de landelijke regels voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen. Bekijk deze regels op de website van de Belastingdienst.
 • De subsidie van de gemeente wordt niet besteed aan feestjes, uitjes en/of sportevenementen.

Nodig bij de aanvraag

Vraagt u als particulier voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Den Haag?
Dan zijn de volgende documenten nodig om de aanvraag te behandelen:

 • scan van uw identiteitskaart of paspoort
 • scan van een recent rekeningafschrift (bedragen mogen worden afgeschermd)

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Den Haag?
Dan zijn de volgende documenten nodig om de aanvraag te behandelen:

 • scan van de inschrijving van de Kamer van Koophandel
 • scan van de statuten
 • scan van een recent rekeningafschrift (bedragen mogen worden afgeschermd)

  Hoe lang duurt het?

  Beoordeling

  De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Dat duurt een aantal weken. Als er veel goede Haagse Sportinitiatieven worden ingediend, wordt aan de inwoners van Den Haag gevraagd een stem uit te brengen op hun favoriete initiatief. De initiatieven met de meeste stemmen krijgen dan subsidie, de andere niet. Deze stemronde vindt niet altijd plaats, u krijgt er van tevoren bericht over.

  Toekenning of afwijzing

  U krijgt uiterlijk in de week van 8 juli 2019 bericht van de gemeente of u subsidie krijgt voor uw Haags Sportinitiatief en om welk bedrag het gaat. Als er eerst nog gestemd moet worden door de inwoners van Den Haag hoort u dit ook op deze dag.

  Uitvoering

  Tussen 1 augustus 2019 en 31 juli 2020 voert u uw Haags Sportinitiatief uit. Na 6 maanden komt een medewerker van de gemeente langs om te kijken of alles goed verloopt. U kunt bij deze ambtenaar terecht met vragen en voor advies. Na 1 jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld. Hopelijk kunt u dan zonder subsidie van de gemeente uw Haags Sportinitiatief voortzetten.

  Wet- en regelgeving

  U vindt de officiële tekst van de subsidieregeling in het zoeksysteem bestuurlijke stukken (RISnummer 302171).

  Video's

  Video Haags Sportinitiatief voor alle Hagenaars (YouTube-kanaal van de gemeente)
  Video Haags Sportinitiatief voor verenigingen (YouTube-kanaal van de gemeente)

  Vragen?

  Heeft u naar aanleiding van deze informatie of een ingediend Haags Sportinitiatief vragen? Stuur dan een e-mail naar haagssportinitiatief@denhaag.nl.