Toekenning subsidies onderwijsbeleid

Bekijk de toekenning van de verschillende onderwijssubsidies die de gemeente verleent vanuit het bestedingsprogramma onderwijs.

Toekenning subsidies onderwijsbeleid 2017, 1e tranche

In december 2016 hebben de aanvragers gehoord of zij subsidie hebben gekregen vanuit het Bestedingsprogramma 2017 - 1e tranche.

Het overzicht van de toekenningen (bestedingsprogramma) en het collegebesluit kunt u nalezen in de bestuurlijke stukken onder Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2017, 1e tranche (RIS296281).

Toekenning subsidies onderwijsbeleid 2016, 1e tranche

Het overzicht van toekenningen vanuit het Bestedingsprogramma 2016 - 1e tranche en het collegebesluit staan onder Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2016, 1e tranche (RIS291634).

Contact 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via onderwijsbeleid@denhaag.nl.

Zie ook

    Gepubliceerd: 19 februari 2017Laatste wijziging: 10 november 2017