Den Haag - Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen

Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen.

Verantwoordelijkheid

Brengen naar school en halen van school is de verantwoordelijkheid van de ouder, verzorger of voogd. Dit staat in de Leerplichtwet. Onder bepaalde voorwaarden levert de gemeente wel een bijdrage.

Voorwaarden

 • Uw kind woont in Den Haag én
 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school van het:

  • basisonderwijs of
  • speciaal basisonderwijs of
  • voortgezet (speciaal) onderwijs én
 • De afstand naar school is meer dan 6 kilometer óf
 • Uw kind heeft een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking (langer dan 3 maanden). Dan maakt de afstand naar school niet uit.

In de 'Toelichting bij aanvraag voorziening leerlingenvervoer' (zie onder Aanvragen) worden begrippen zoals ‘afstand tot school’ en ‘dichtstbijzijnde toegankelijke school’ uitgelegd.

Belangrijk bij het aanvragen

 • Vul alle vragen van deel A van het formulier in. Stuur alle gevraagde bijlagen mee met het formulier. Anders neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • Medische informatie die u meestuurt, moet compleet en recent zijn; niet ouder dan 1 jaar.
 • Krijgt u een uitnodiging voor een bezoek aan de GGD-arts? Kom dan op tijd. Dan duurt de verwerking van uw aanvraag niet langer dan nodig.
  Let op: als u 2 keer niet reageert op een uitnodiging van de GGD-arts, dan wordt uw aanvraag afgewezen.
 • Houd er rekening mee dat het 2 maanden kan duren voordat u weet of u een vergoeding of taxibus krijgt.
 • U kunt een vergoeding niet met terugwerkende kracht krijgen. Dus niet achteraf.
 • Een persoonlijk begeleider voor het openbaar vervoer of eventueel taxibus moet u zelf regelen.

Aanvragen

  Schooljaar 2017-2018

  Wilt u leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag leerlingenvervoer 2017-2018.

  Aanvraag leerlingenvervoer 2017-2018 (PDF, 440,9 kB)
  Toelichting bij aanvraag voorziening leerlingenvervoer 2017-2018 (PDF, 119,9 kB)

  Schooljaar 2018-2019

  Aanvraag leerlingenvervoer 2018-2019 (PDF, 207 kB)
  Toelichting bij aanvraag voorziening leerlingenvervoer 2018-2019 (PDF, 138,3 kB)

  Aanvragen

   • Print het formulier en de toelichting.
   • Vul alleen deel A van het formulier in.
   • Heeft u vragen? Lees de toelichting of vraag hulp bij de school van uw kind.
   • Lever het formulier met alle bijlagen in bij de administratie van de school.

   De school vult het formulier verder in (deel B en C) en stuurt het samen met deel A naar de gemeente.
   De gemeente kan aanvullend advies vragen aan de GGD. Uw kind krijgt dan een uitnodiging voor het spreekuur bij de GGD-arts.

   Wijzigingen doorgeven

   Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuw bankrekeningnummer? Geef een wijziging 3 weken van tevoren door met het wijzigingsformulier.

   Wijzigingsformulier leerlingenvervoer 2017-2018 (PDF, 137,2 kB)
   Wijzigingsformulier leerlingenvervoer 2018-2019 (PDF, 124,5 kB)

   Onderaan het formulier vindt u het adres waar u het naar toe kunt sturen.

   • Verandert uw kind van school? Doe dan een nieuwe aanvraag.
   • Gaat uw kind stage lopen? De school vraagt stagevervoer aan bij de gemeente (met een apart formulier, op te vragen via leerlingenvervoer@denhaag.nl).

    Soorten leerlingenvervoer

    U kunt een vergoeding krijgen voor:

    • Fiets: uw kind fietst zelfstandig (eventueel met begeleiding) naar school en ontvangt een fietsvergoeding. Deze vergoeding is 9 eurocent per kilometer, 1x heen en 1x terug per dag.
    • Openbaar vervoer (OV) met of zonder begeleiding: uw kind reist met het openbaar vervoer. De gemeente kan dan de kosten voor het abonnement vergoeden. Dit geldt ook voor de kosten van het abonnement van 1 begeleider. Daarbij maakt het niet uit hoeveel kinderen de begeleider meeneemt.
    • Eigen vervoer: u brengt uw kind met uw eigen auto naar school. U kunt hiervoor een kilometervergoeding ontvangen. Deze vergoeding is 37 eurocent per kilometer, 1x heen en 1x terug per dag.
    • Aangepast vervoer: de taxibus. Een chauffeur van de vervoersmaatschappij waarmee de gemeente samenwerkt haalt en brengt uw kind met een taxibus. Dit kan alleen voor onderwijs op reguliere schooltijden, zoals in de schoolgids staat. Voorwaarde is dat uw kind vanwege zijn of haar beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen. Ook niet met begeleiding.

    Het is ook mogelijk om een combinatie van vergoedingen te krijgen. Uw kind gaat bijvoorbeeld in de zomermaanden op de fiets naar school en in de winter met het openbaar vervoer.

    Bijzondere situaties

    • Wilt u uw kind vanwege geloofs- of levensovertuiging niet naar de dichtstbijzijnde school sturen? Omdat u bijvoorbeeld specifiek voor openbaar, katholiek of islamitisch onderwijs kiest? Dan kiest u voor de school met de gewenste geloofs- of levensovertuiging die het dichtst bij uw huis ligt. Als dat verder dan 6 kilometer van huis is, kunt u misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Meer over de onderwijsrichting vindt u op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
    • Voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgt u alleen een vergoeding als ze door hun handicap niet zelfstandig kunnen reizen.
    • Bij een tijdelijke beperking korter dan 3 maanden is er geen recht op leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij een gebroken been.
    • In sommige gevallen valt ook stagevervoer onder de regeling. Dit is als uw kind nu al dagelijks leerlingenvervoer krijgt én als de stage onderdeel is van het lesprogramma. Dan moeten de begin- en eindtijden wel aansluiten bij de reguliere schooltijden. De school vraagt stagevervoer aan, namens u. De school heeft het aanvraagformulier.
    • Soms voldoet een aanvraag niet aan de regels. Toch is het dan - in bijzondere situaties - mogelijk in aanmerking te komen voor een voorziening. Het gaat daarbij om zeer uitzonderlijke gevallen. U kunt dan een beroep doen op het uitzonderingsartikel van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 (op www.overheid.nl). Dit heet de 'hardheidsclausule'. Geef dit aan op het aanvraagformulier bij vraag 7C. U moet dit gemotiveerd bewijzen. Dus geef met heldere argumenten aan waarom uw situatie bijzonder is. Waarom zou u leerlingenvervoer moeten krijgen? Stuur documenten mee die dit laten zien. En als het kan een naam, e-mailadres en telefoonnummer van een persoon die uw verhaal kan bevestigen. Dat u een baan heeft, is geen reden om uw kind niet naar school te brengen en te halen.

    Hoe lang duurt het?

    • De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken.
    • Dit kan 2 tot 4 weken worden verlengd. Bijvoorbeeld als er meer informatie nodig is om de aanvraag goed te beoordelen. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.
    • Heeft de gemeente de aanvraag definitief beoordeeld? Dan krijgt u een brief met daarin het besluit of u wel of geen voorziening krijgt. Dit heet een beschikking.

    U brengt en haalt uw kind zelf naar en van school tot het besluit

    Heeft u nog geen beschikkingsbrief van de gemeente? Dan moet u uw kind zelf brengen en halen naar en van school. De verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek kunt u niet op- of overdragen aan de gemeente of het vervoersbedrijf.

    Meer informatie