Subsidie wonen op schone energie 2020 aanvragen

Heeft u plannen om uw woning gedeeltelijk of geheel van het aardgas af te halen? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Het vervangen van een gasfornuis door een kookplaat op elektriciteit. De subsidie hiervoor is maximaal € 500.

 2. Het vervangen van de warmteoplossing op gas naar een andere energiebron. De subsidie hiervoor is maximaal € 4.500.

U kunt ook voor allebei subsidie aanvragen. U krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Heeft u bijvoorbeeld € 8.000 aan de werkzaamheden uitgegeven? Dan kunt u maximaal € 4.000 subsidie krijgen.

Subsidie vooraf

De subsidie is een subsidie vooraf: u krijgt het subsidiebedrag voordat u de werkzaamheden doet. Valt u onder de voorwaarden en besluit de gemeente dat u subsidie krijgt? Dan moet u binnen 1 jaar de vervanging doen en deze verantwoorden bij de gemeente.

In het aanvraagformulier vindt u het overzicht van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Heeft u meer subsidie gehad dan nodig? Of heeft u de vervanging niet (helemaal) gedaan? Dan betaalt u dat geld terug aan de gemeente.

Indienen tot 31 december 2022

U kunt uw aanvraag tot 31 december 2022 indienen. Het subsidiebudget voor 2020 is € 250.000. Is het budget op, dan zijn nieuwe aanvragen niet mogelijk. Dit staat dan op deze pagina.

Voorwaarden

Om subsidie aan te vragen, maakt u eerst een afspraak met een technisch adviseur van de gemeente. U heeft het verslag van het gesprek nodig om een aanvraag in te dienen.

Maak een afspraak

 • De subsidie is voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren. De subsidie geldt niet voor verhuurders en institutionele beleggers.

 • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor een klus om uw woning aardgasvrij te maken? Dan kunt u daarvoor geen subsidie meer aanvragen.

 • Woont u in een wijk met een collectief warmtenet of staat dit gepland? Dan kunt u zich beter aansluiten op dit collectieve net. Staat uw woning in zo’n wijk, maar kiest u toch voor een andere warmteoplossing (bijvoorbeeld warmtepomp? Dan is de subsidie maximaal € 3.000. Deze wijken vindt u op de Energiekansenkaart in de bestuurlijke stukken: Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2020 (RIS306132).

 • Wijken waar een collectief warmtenet is, of waar dit gepland is:

  • Ypenburg: postcodes beginnend met 2496, 2497, 2498

  • Zuidwest, Bouwlust-Vrederust: postcodes beginnend met 2532, 2542, 2544
  • Mariahoeve: postcodes beginnend met 2591, 2592, met uitzondering van:

   • woningen met postcodes 2592BX, 2592CN, 2592CP, 2592CR, 2592CS, 2592CV, 2592CW, 2592XG, 2592XK, 2592XL, 2592XM, 2592XN, 2592XP, 2592XR, 2592XS, 2592XT, 2592XV, 2592XW, 2592XX, 2592XZ
   • woningen aan Hongarenburg, Finnenburg, Hendrinaland, Margarethaland, Bordewijklaan en Aegonplein

  Heeft u vragen over dit overzicht? Neem dan contact op met de gemeente.

Nodig bij uw aanvraag

U heeft de volgende documenten nodig:

 • Het verslag dat de adviseur van de gemeente u stuurt nadat u deze heeft gesproken.
 • De offerte(s) van installateurs en/of warmteleveranciers. Deze mogen niet ouder zijn dan 4 maanden.
 • De offerte voor het verwijderen van de aardgasaansluiting door de netbeheerder (alleen als de woning helemaal aardgasvrij wordt).
 • Een bankafschrift met naam en IBAN-nummer waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

Doet u een aanvraag namens een Vereniging van Eigenaren (VvE) die gezamenlijk heeft besloten om met alle woningen van het gas af te gaan? Dan zijn ook nodig:

 • Een VvE-vergaderbesluit waarin de VvE instemt met het helemaal overgaan op schone energie.
 • Een kopie bankafschrift van de VvE-rekening en IBAN-nummer.

Aanvragen

Subsidie aanvragen

Vul het digitale aanvraagformulier in, print het uit en onderteken het.

Stuur het uitgeprinte en ondertekende formulier samen met de bijlagen onder ‘Nodig bij uw aanvraag’ naar subsidies@denhaag.nl.

Kosten

De subsidieaanvraag en het gesprek met de adviseur zijn gratis.

Hoelang duurt het?

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Verantwoording

Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Vul daarvoor het digitale aanvraagformulier in, print het uit en onderteken het.

Verantwoording invullen

Stuur het uitgeprinte en ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl. Stuur daarbij de volgende documenten mee:

 • De factuur of facturen van de gemaakte kosten bij de installateur of warmteleverancier. Deze facturen zijn niet ouder dan 1 jaar vanaf het moment dat u de aanvraag deed.

 • De factuur voor het verwijderen van de aardgasaansluiting door de netwerkbeheerder. Deze heeft u alleen nodig als de woning helemaal aardgasvrij is gemaakt.

Goed om te weten

De gemeente heeft het recht om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Ook kan de gemeente met u contact opnemen voor tussentijdse evaluatie.

Contact

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht op telefoonnummer (070) 353 9931 en (070) 353 3281.

Zie ook