Subsidie parkeervergunningen voor one-way elektrische deelauto’s aanvragen

Biedt u ‘one-way’ deelauto’s aan in Den Haag of wilt u dit gaan doen? Vraag dan subsidie aan voor parkeervergunningen voor 100% elektrische deelauto’s waarmee in de hele stad kan worden geparkeerd. U kunt de subsidie aanvragen bij de gemeente van 1 oktober 2017 tot 1 juni 2021.

Hoogte van de subsidie

 • Het subsidiebedrag voor een parkeervergunning is € 500 voor 1 jaar (de kosten voor een parkeervergunning zonder subsidie zijn € 604,80).
 • Een ondernemer kan voor maximaal 300 auto’s per jaar subsidie krijgen. De subsidie wordt per jaar verstrekt.

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 750.000.

Voorwaarden

De subsidie voor de parkeervergunningen kan alleen worden aangevraagd door een aanbieder van one-way autodelen. Dat is een rechtspersoon die in Den Haag minimaal 50 motorvoertuigen 24 uur per dag voor autodate ter beschikking stelt. Bij one-way autodelen gaat het om het aanbieden van openbaar beschikbare auto’s zonder vaste standplaats.

Lees alle voorwaarden in de officiële tekst van de Subsidieregeling one-way elektrische deelauto’s Den Haag 2017 (RIS298030).

  Nodig bij de aanvraag

  • Een de-minimisverklaring.
  • Een afschrift van het kentekenregister van het RDW van elk voertuig waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waaruit blijkt dat het voertuig een volledig elektrisch voertuig is.

  Toelichting de-minimisverklaring

  De de-minimisverklaring is nodig omdat de staatssteunregels in het EG-verdrag (artikelen 87 en 88) beperkingen stellen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Met de de-minimisverklaring kan de gemeente Den Haag nagaan of het voordeel dat een onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.

  Er zal voor deze subsidie met name getoetst worden aan de volgende staatssteunregelingen:

  1. De uitzondering voor lage subsidiebedragen ook wel de-minimissteun genoemd (Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006).
  2. De Algemene groepsvrijstelling onderdeel milieu (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008.).

  Steun die aan deze verordeningen voldoet mag door de gemeente worden verstrekt.

  Aanvragen

  • Vraag de subsidie aan met het aanvraagformulier subsidie voor one-way elektrische deelauto's.
  • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
  Aanvraagformulier subsidie voor one-way elektrische deelauto's (PDF, 95,5 kB)

  Vul het formulier in, print het en stuur het samen met alle gevraagde documenten per post naar:

  Gemeente Den Haag
  Centraal Subsidiebureau (CSb)
  Postbus 16106 
  2500 BC Den Haag

  Hoelang duurt het?

  Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u van de gemeente of uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De gemeente heeft deze tijd nodig voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door controle van de gegevens, het nemen van een besluit over de subsidieaanvraag en het versturen van de stukken aan de aanvrager.

  Vragen?

  Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar denhaagelektrisch@denhaag.nl.

  Zie ook: Wijziging parkeerverordening (RIS296980)