Subsidie koken en verwarmen op schone energie 2021 aanvragen

Wilt u uw woning voor een deel of helemaal van het aardgas afhalen? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

Voor wie

De subsidie is voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren.

Voor wie niet

 • De subsidie geldt niet voor verhuurders en institutionele beleggers die meer dan 50 woningen in bezit hebben.
 • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor een klus om uw woning aardgasvrij te maken? Dan kunt u daarvoor geen subsidie meer aanvragen.

Voorwaarden

Om subsidie aan te vragen, maakt u eerst een afspraak met een technisch adviseur van de gemeente. U heeft het verslag van het gesprek nodig om subsidie aan te vragen.

De gemeente kreeg in korte tijd heel veel aanvragen voor een gesprek met een technisch adviseur. Het kan daardoor iets langer duren voordat u een afspraak kunt maken.

Maak een afspraak

U kunt subsidie aanvragen als u:

 • overstapt van koken op gas naar koken op elektriciteit. De subsidie hiervoor is maximaal € 500.

 • de warmteoplossing op gas vervangt naar een andere energiebron. De subsidie hiervoor is maximaal € 4.500.

U kunt ook voor beide situaties subsidie aanvragen. U krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Heeft u bijvoorbeeld € 8.000 aan de werkzaamheden uitgegeven? Dan kunt u maximaal € 4.000 subsidie krijgen.

Subsidie vooraf

De subsidie is een subsidie vooraf. U krijgt het bedrag voordat u de werkzaamheden doet. U mag dus nog niet begonnen zijn met de werkzaamheden. Voldoet u aan de voorwaarden en besluit de gemeente dat u subsidie krijgt? Dan moet u binnen 1 jaar de vervanging doen en deze verantwoorden bij de gemeente.

In het aanvraagformulier staat het overzicht van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Heeft u meer subsidie gehad dan nodig? Of heeft u de vervanging niet (helemaal) gedaan? Dan betaalt u dat geld terug aan de gemeente.

Aanvragen tot 31 december 2021

U kunt tot 31 december 2021 subsidie aanvragen. De subsidie voor 2021 is € 800.000. Is dit bedrag op? Dan zijn nieuwe aanvragen niet mogelijk. Dit leest u dan op deze pagina.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

 • Het verslag dat de technisch adviseur van de gemeente u stuurt, binnen 3 maanden na het gesprek. (Om subsidie aan te vragen, maakt u eerst een afspraak met een technisch adviseur van de gemeente. Zie Voorwaarden).
 • De offerte(s) van installateurs en/of warmteleveranciers.
 • Een bankafschrift met naam en IBAN-nummer waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

Doet u een aanvraag namens een Vereniging van Eigenaren (VvE) die heeft besloten om met alle woningen van het gas af te gaan? Dan moet u ook meesturen:

 • Een VvE-vergaderbesluit waarin de VvE instemt met het helemaal overgaan op schone energie.
 • Een kopie van een bankafschrift van de VvE-rekening en het IBAN-nummer.

  Aanvragen

  Aanvraag doen

  Vul het digitale aanvraagformulier in, print het uit en onderteken het.

  Stuur het uitgeprinte en ondertekende formulier samen met de bijlagen onder ‘Nodig bij uw aanvraag’ naar subsidies@denhaag.nl.

  Kosten

  De subsidieaanvraag en het gesprek met de adviseur zijn gratis.

  Hoelang duurt het

  Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

  Door het grote aantal subsidieaanvragen voor deze regeling heeft de behandeling van de aanvragen vertraging opgelopen. Het kan daardoor langer duren voordat u een reactie ontvangt.

  Verantwoording

  Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Vul daarvoor het digitale aanvraagformulier in, print het uit en onderteken het.

  Verantwoording indienen

  Stuur het uitgeprinte en ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl. Stuur daarbij de volgende documenten mee:

  • De factuur of facturen van de gemaakte kosten bij de installateur of warmteleverancier. Deze facturen zijn niet ouder dan 1 jaar vanaf het moment dat u de aanvraag deed.

  • De factuur voor het verwijderen van de aardgasaansluiting door de netwerkbeheerder. Deze heeft u alleen nodig als de woning helemaal aardgasvrij is gemaakt.

  Goed om te weten

  De gemeente heeft het recht om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Ook kan de gemeente met u contact opnemen voor tussentijdse evaluatie.

  Woont u in een wijk met een collectief warmtenet of staat dit gepland? Dan kunt u zich beter aansluiten op dit collectieve net. Staat uw woning in zo’n wijk, maar kiest u toch voor een andere warmteoplossing (bijvoorbeeld warmtepomp? Dan is de subsidie maximaal € 3.000. Deze wijken vindt u op de Energiekansenkaart in de bestuurlijke stukken: Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2021 (RIS307360).

  • Wijken waar een collectief warmtenet is, of waar dit gepland is:

   • Ypenburg: postcodes beginnend met 2496, 2497, 2498

    • Zuidwest, Bouwlust-Vrederust: postcodes beginnend met 2532, 2542, 2544
   • Mariahoeve: postcodes beginnend met 2591, 2592, met uitzondering van:

    • woningen met postcodes 2592BX, 2592CN, 2592CP, 2592CR, 2592CS, 2592CV, 2592CW, 2592XG, 2592XK, 2592XL, 2592XM, 2592XN, 2592XP, 2592XR, 2592XS, 2592XT, 2592XV, 2592XW, 2592XX, 2592XZ
    • woningen aan Hongarenburg, Finnenburg, Hendrinaland, Margarethaland, Bordewijklaan en Aegonplein

   Heeft u vragen over dit overzicht? Neem dan contact op met de gemeente.

  Contact

  Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht op telefoonnummer (070) 353 9931 en (070) 353 3281.

  Zie ook