Subsidie groene daken 2022 aanvragen

Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie aan.

Belangrijke informatie: Door het grote aantal aanvragen voor deze subsidie en het gebruik van een nieuw computersysteem, kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt.

U kunt tot en met 31 maart 2023 subsidie aanvragen. Voor deze subsidie is in totaal € 300.000 beschikbaar. Als het subsidiebedrag op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen. Dit staat dan op deze pagina.

Voor wie

Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals een bedrijf, school,  buurthuis of corporatie) en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Hoe het werkt

 • Onderzoek eerst of uw dak geschikt is voor een groen dak. Vraag dat bijvoorbeeld aan een erkend (dakdekkers)bedrijf. Is uw dak geschikt? Dan kunt u uw groene dak (laten) aanleggen. Als het werk klaar is, kunt u subsidie aanvragen.
 • Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan € 20.000 per aanvraag.

Voorwaarden

 • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. U heeft een vergunning nodig als:

  • er voor het groene dak een bouwkundige aanpassing nodig is
  • het pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak vanaf de straat te zien is. Controleer bij het stadsdeelkantoor of u een bouwvergunning nodig heeft en of het pand een beschermd stadsgezicht is.
 • Het dakoppervlak dat u beplant is minimaal 6 m2 (vierkante meter).
 • Het groene dak moet minimaal 18 liter water per m2 kunnen opnemen. (Waterbergende capaciteit van 18 liter per m2).
 • De helling van het dak is niet meer dan 35° (graden). Voor schuine daken zijn er speciale dakpakketten te koop die voorkomen dat plantjes wegglijden. U kunt het best samen met een erkend bedrijf het juiste groene dakpakket kiezen.
 • Het groene dak moet minimaal 1 laag op de bestaande dakbedekking hebben die ervoor zorgt dat wortels van plantjes niet door de bedekking heen groeien (wortelwerende laag).

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

  • een eindfactuur (rekening) tot en met 31 maart 2023 van de leverancier of aannemer die het groene dak heeft aangelegd, of nota’s (bonnen) tot en met 31 maart 2023 als u uw groene dak zelf heeft aangelegd. (De eindfactuur en nota's mogen niet ouder zijn dan 4 maanden). Uit de factuur moet blijken dat:
  • er 1 wortelwerende laag op de bestaande dakbedekking ligt
  • de waterbergende capaciteit van het groene dak minimaal 18 liter per m2 is.
 • een foto van het dak zonder begroeiing en een foto van het groene dak
 • een verklaring van de aannemer waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan
 • een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager

Vraagt u samen met uw buren subsidie aan?

Wilt u samen met uw buren schuurtjes vergroenen? Stuur dan een schriftelijk akkoord van alle deelnemende huiseigenaren mee (met hun handtekening en adres).

  Aanvragen

  U kunt subsidie aanvragen als u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen, of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond.

  Subsidie groene daken 2022 aanvragen

  Vragen

  Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.

    Hoelang duurt het

    Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

      Goed om te weten

      Wanneer aanleggen

      U kunt een groen dak bijna het hele jaar door aanleggen. In overleg met uw leverancier bepaalt u de beste periode voor u.

      Veelgestelde vragen

      Bekijk de veelgestelde vragen en voordelen van een groen dak op de website Duurzame stad Den Haag.

      Combineren met subsidie voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie

      Naast de subsidie voor een groen dak kunt u ook de subsidie dak-, vloer- en/of gevelisolatie aanvragen. De combinatie van dakisolatie en daarop een groen dak zorgt voor een goed geïsoleerde woning.

      Zie ook