Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2021 aanvragen

Gaat u uw gevel, dak of vloer op de begane grond in uw woning isoleren? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2021. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 500.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina.

Voor wie

 • particuliere woningeigenaren en particuliere verhuurders
 • vereniging van Eigenaren (VvE's)
 • organisaties die de status hebben van een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)

   Voorwaarden

   U kunt tot en met 31 december 2021 subsidie aanvragen. Er is € 500.000 subsidie beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen. Dit leest u dan op deze pagina.

   • U kunt de subsidie aanvragen als het werk is uitgevoerd.
   • De subsidie is voor woningen die voor 1992 zijn gebouwd. De subsidie geldt niet voor het isoleren van aan- of opbouwen van na 1992. Woningen vanaf 1992 zijn meestal al goed geïsoleerd.
   • Het werk moet worden uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen op de pagina Hoe isoleert u uw dak of vloer. Denkt u dat het werk toch anders moet worden uitgevoerd? Neem dan eerst contact op met de gemeente. U kunt uw offerte met uitleg sturen naar e-mailadres bouwecologie@denhaag.nl. Daarna kijkt de gemeente of u recht heeft op subsidie.
   • U kunt per adres meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende werkzaamheden voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie in uw woning.
   • Is uw woning een rijksmonument? Dan moet u voor werk aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werk aan de vloer.

   Hoogte subsidie

   Hoogte subsidie
   Werkzaamheden Subsidie per vierkante meter (m2)
   *Aanleggen van een dak- en/of vloerisolatie € 12,50 per m2
   *Aanleggen van binnen- of buitengevelisolatie € 20 per m2
   *Aanbrengen van spouwisolatie € 5 per m2

   *Tot maximaal 50% van de werkelijke kosten.

   Nodig bij uw aanvraag

   • Een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

   Als het werk door een aannemer is uitgevoerd

   • Een kopie van de eindrekening van de aannemer met een overzicht van

    • de gebruikte materialen
    • de arbeidsuren voor het aanbrengen van de isolatie. Deze moet zijn goedgekeurd (geaccordeerd) door de subsidieaanvrager. De rekening mag niet ouder zijn dan 4 maanden vanaf het moment dat u de aanvraag indient.
   • Een ondertekende verklaring (bewijs) van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht.

   Als het werk in eigen beheer/door uzelf is uitgevoerd

   • Kopieën van nota’s (bonnen) van gekochte materialen en andere kosten die nodig zijn. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden vanaf het moment dat u de aanvraag indient.

     Aanvragen

     Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2021

     U kunt subsidie aanvragen als u de eindrekening van de aannemer heeft ontvangen, of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond. Met het verantwoordingsformulier vraagt u de subsidie aan.

     Download hieronder het verantwoordingsformulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl. Samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag.

      Hoelang duurt het

      Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

      Door het grote aantal aanvragen voor deze regeling (en voor de regeling van 2020), heeft de behandeling van de aanvragen vertraging opgelopen. Het kan daardoor langer duren voordat u een reactie ontvangt.

      Goed om te weten

      Naast de subsidie voor dak-, vloer en/of gevelisolatie kunt u ook de subsidie groene daken aanvragen. De combinatie van dakisolatie en daarop een groen dak zorgt voor een uitstekend geïsoleerde woning.

      Contact

      Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.

      Zie ook