Subsidie dak- en vloerisolatie 2020 aanvragen

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2020. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 500.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina.

Let op!
U komt alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer het werk wordt uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen op de pagina Hoe isoleert u uw dak of vloer. Moet volgens u het werk toch anders worden uitgevoerd, neem dan eerst contact op met de gemeente. U kunt uw offerte met uitleg sturen naar e-mailadres bouwecologie@denhaag.nl. Daarna wordt samen gekeken of u recht heeft op subsidie.
Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) en organisaties met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

  Nodig bij uw aanvraag

  • Een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

  Als het werk door een aannemer is uitgevoerd:

  • Een kopie van de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen en arbeidsuren voor het aanbrengen van de isolatie. Deze moet zijn geaccordeerd door de subsidieaanvrager. De facturen mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
  • Een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht.
  • Een kopie van een aangepast energielabel voor de woning na aanbrengen van de dak- of vloerisolatie. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Als het werk in eigen beheer/door u zelf is uitgevoerd:

  • Kopieën van gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen en andere gemaakte noodzakelijke kosten. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
  • Een kopie van een aangepast energielabel voor de woning na aanbrengen van dak- of vloerisolatie. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Voor de aanleg van een dak- en/of vloerisolatie kunt u € 12,50 per vierkante meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

    Aanvragen

    U kunt subsidie aanvragen zodra u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond. Met het verantwoordingsformulier vraagt u de subsidie aan.

    Download hieronder het verantwoordingsformulier. En stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl samen met:

    • de kopie van de eindfactuur of gespecificeerde nota's
    • de verklaring van de aannemer
    • een kopie van het aangepast energielabel
    • een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat
    Aanvraagformulier subsidie dak- en vloerisolatie 2020 (PDF, 125,8 kB)

    Voorwaarden

    • U kunt de subsidie aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
    • De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1992. Isoleren van aan- of opbouwen die na 1992 zijn gemaakt komen ook niet in aanmerking. Woningen vanaf 1992 zijn meestal al goed geïsoleerd.
    • De dak- en/of vloerisolatie moet volgens de informatie- en instructiebladen op de pagina Hoe isoleert u uw dak of vloer. Voor het recht op de subsidie moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in deze informatie- en instructiebladen staat.
    • U kunt per adres meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende werkzaamheden voor  dak- en/of vloerisolatie in uw woning.
    • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werkzaamheden aan de vloer.

    Hoelang duurt het?

    Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

    Goed om te weten

    Combineren met subsidie voor groene daken

    Naast de subsidie voor dak- en/of vloerisolatie kunt u ook de subsidie groene daken aanvragen. De combinatie van dakisolatie en daarop een groen dak zorgt voor een uitstekend geïsoleerde woning.

    Zie ook