Subsidie impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis 2021 aanvragen

Bent u een organisatie met vrijwilligers, zoals een bewonersorganisatie, een scoutingvereniging, een maatjesproject of een buurt- of wijkvereniging? Vraag dan subsidie aan. De gemeente moedigt Haagse vrijwilligersorganisaties aan om activiteiten te (blijven) organiseren voor inwoners van Den Haag. Door corona hebben zij die activiteiten heel erg gemist.

De subsidieregeling gaat in op 1 juli 2021 en loopt af op 31 december 2021. U kon tot 1 september 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie

De subsidie is voor bewonersgroepen en vrijwilligersinitiatieven. Deze aanvragers:

  • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • voeren met vrijwilligers activiteiten uit
  • organiseren activiteiten voor inwoners uit Den Haag
  • organiseren sociale activiteiten (bewoners laten meehelpen bij buurtactiviteiten, of vrijwilligers een praatje laten maken met eenzame ouderen)

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet uw aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie voerde in 2019 en 2020 sociale activiteiten uit voor inwoners van Den Haag.
  • Uw organisatie kwam in 2020 en 2021 niet in aanmerking voor andere geldbedragen voor de coronamaatregelen van het Rijk, provincies of andere gemeentes.

Nodig bij uw aanvraag

Bij het aanvragen van de subsidie stuurt u de volgende informatie mee:

  • gegevens van de aanvrager
  • een korte omschrijving van uw activiteit(en)
  • een korte omschrijving van de sociale activiteiten die in 2019 en 2020 met vrijwilligers zijn uitgevoerd voor inwoners van Den Haag

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan een kopie of scan van uw bankafschrift en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Een aanvraag doen kon tot 1 september 2021.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Goed om te weten

Per aanvraag is € 1.500 beschikbaar. Uw organisatie kan maar 1 keer subsidie aanvragen. Minimaal 300 organisaties kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat de subsidie op is. Er is in totaal € 450.000 beschikbaar.

Subsidieregels

Contact

Neem voor meer informatie contact op via e-mailadres subsidieregelingivc@denhaag.nl.