Subsidie voor nieuwe buurtbibliotheken aanvragen

Hagenaars met een goed idee om een buurtbibliotheek op te starten kunnen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie gebruiken voor:

 • boeken
 • boekenstellingen
 • leestafels
 • computer

Voorwaarden om de subsidie te krijgen:

 • De buurtbibliotheek is tenminste 9 uur per week geopend voor de Haagse burgers.
 • De buurtbibliotheek ligt op tenminste 500 meter van de dichtstbijzijnde vestiging van Bibliotheek Den Haag.
 • U zoekt met uw buurtbibliotheek verbinding met een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een brede buurtschool of een buurthuis van de toekomst

Verder heeft u veel vrijheid om de buurtbibliotheek naar eigen inzicht vorm te geven.

Bedragen

 • Per initiatief kunt u maximaal € 25.000 subsidie krijgen.
 • In de periode 2015-2018 stelt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen bij:

Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 DP Den Haag
E-mailadres: subsidies@denhaag.nl

Buurtbibliotheken

Sinds 2013 zijn er in Den Haag 6 buurtbibliotheken. Ze hebben een kleine collectie boeken en beperkte openingsuren. Buurtbibliotheken hebben vooral een functie voor groepen met een beperkt bereik:

 • leerlingen van het primair onderwijs
 • minder mobiele ouderen

De buurtbibliotheken werken met vrijwilligers, de Haagse Kracht uit de samenleving.

Vragen?

Bekijk de officiële tekst van de regeling. Bij vragen over de subsidie kunt u terecht bij het stadsdeelkantoor van het stadsdeel waar u woont.