Subsidie culturele projecten aanvragen

De gemeente stelt 2 keer per jaar subsidie beschikbaar voor culturele projecten via de subsidieregeling Culturele Projecten. De subsidie is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden.

Voor wie?

Subsidie wordt alleen gegeven aan een initiatief van Haagse kunstenaars, organisatoren of instellingen of een initiatief dat specifiek voor Den Haag is gemaakt, en waar de Haagse burger iets aan heeft.

Haagse kunstenaars en organisatoren die geen rechtspersoon zijn, kunnen alleen via een rechtspersoon subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De criteria en voorwaarden waaraan een aanvraag aan moet voldoen staan in het aanvraagformulier.

Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Culturele Projecten Den Haag 2018.

Nodig bij 1e aanvraag

 • een kopie van de oprichtingsstatuten 
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn.

Nodig bij iedere aanvraag

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidie Culturele Projecten
 • een omschrijving van de organisatie
 • een inhoudelijke omschrijving van het project
 • een pr- en marketingplan
 • een omschrijving van de eventuele educatieve onderdelen
 • een toelichting op eventuele samenwerkingsverbanden
 • een toelichting op de relatie met bestaande activiteiten
 • een evaluatie van de laatst georganiseerde editie
 • een sluitende begroting met dekkingsplan

Een toelichting op deze onderdelen vindt u op het aanvraagformulier.

Eventueel kunt u ook korte cv’s of recensies meesturen. Ook foto’s of dia’s (maximaal 20) en video’s, dvd’s of cd’s (maximaal 20 minuten) kunnen de gemeente helpen om uw aanvraag goed te beoordelen.

Elk half jaar is vanuit de gemeente € 300.000 beschikbaar voor projecten die incidenteel plaatsvinden. Per initiatief kunt u maximaal € 30.000 subsidie aanvragen.

Heeft de gemeente meer aanvragen goedgekeurd? Dan verdeelt de gemeente het budget op een redelijke manier over de aanvragen. Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde kalenderjaar.

Projecten met lange doorlooptijd

Projecten die langer duren dan een half jaar kunnen in aanmerking komen voor een subsidie die de termijn van een half jaar overstijgt. De aanvraag moet gaan over de realisatie van een reeks of een programma met de looptijd van maximaal 1 kalenderjaar.

Uit de plannen en activiteiten van de aanvrager moet blijken dat deze projecten een samenhangende en planmatige achtergrond hebben.

Voor deze projecten is jaarlijks een bedrag van € 160.000 beschikbaar. Het maximum aan te vragen bedrag voor de jaarsubsidie is € 60.000. In september kunnen aanvragen ingediend worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Aanvragen

Er kan op dit moment geen subsidie worden aangevraagd. Zodra het aanvraagformulier beschikbaar is, wordt dit opgenomen op deze pagina.
U kunt de subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier Culturele Projecten.

 • Stuur het ingevulde digitale formulier en de bijlagen digitaal naar het e-mailadres subsidies@denhaag.nl
 • Of print het ingevulde formulier en stuur het met bijlagen aan:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Hoe lang duurt het?

U kunt de subsidie ieder jaar op 2 momenten aanvragen. Het moment is afhankelijk van wanneer het project plaatsvindt:

 • 1 januari tot en met 30 juni: uw aanvraag moet uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn
 • 1 juli tot en met 31 december: uw aanvraag moet uiterlijk 15 februari voor 17.00 uur binnen zijn
 • jaarsubsidie 1 januari tot en met 31 december: uw aanvraag moet uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn.
Valt deze datum in het weekend, dan verschuift de deadline en moet uw aanvraag op de eerstvolgende maandag voor 17.00 uur binnen zijn.

Als de termijn voor het indienen van een aanvraag voorbij is, neemt de gemeente binnen 3 maanden een beslissing over uw aanvraag.

Zie ook: Adviescommissie Culturele Projecten: proces toekennen subsidies