Subsidieverantwoording Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Iedere instelling die subsidie krijgt uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 - 2020 moet deze subsidie jaarlijks verantwoorden.

De gemeente stelt iedere 4 jaar een meerjarige subsidie beschikbaar in kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar.

In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen. Meer informatie hierover vindt u op www.denhaag.nl/kunstenplan.

Verantwoording

Voor de verantwoording van ontvangen subsidies gelden de 'Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015'. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Wet- en regelgeving subsidies.

Richtlijnenbrief

Hoe u de verantwoording moet opstellen, leest u in de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 (RIS284263).

Bij de richtlijnenbrief horen onder andere:

  • een Model Bestuursverklaring
  • een Model Goedkeurende controleverklaring onafhankelijke accountant subsidieverantwoording Den Haag 2015

Voor de verantwoording van de prestatie gebruikt de gemeente een vast format per categorie subsidie-ontvanger. Er zijn formats voor de volgende categorie├źn:

  • podia en accommodaties
  • gezelschappen
  • programmerende instellingen
  • festivals
  • musea
  • beeldende kunst en vormgeving
  • cultuureducatie
  • cultuurankers

Excel-bestanden van deze formats en Word-bestanden van de Modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling Cultuur van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: anita.zuur@denhaag.nl.

Meer informatie

Voor andere vragen over Meerjarenbeleidsplan kunt u een e-mail sturen naar kunstenplan@denhaag.nl.