Subsidie voor cultuurankerfunctie Haagse Hout 2021

De gemeente vindt het belangrijk dat er in ieder stadsdeel een cultuuranker actief is. Een cultuuranker is een culturele instelling (zoals een theater, bibliotheek of museum) die als doel heeft om deelname van bewoners aan cultuur te vergroten. Wil uw instelling deze functie uitvoeren voor stadsdeel Haagse Hout? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Organisaties die activiteiten organiseren voor inwoners in Den Haag. Ze zorgen voor een kunst- en cultuuraanbod dat veelzijdig is en van hoge kwaliteit. De organisaties hebben niet als doel om winst te maken.

Voorwaarden

 • De activiteiten richten zich op minimaal 1 van de volgende taken:

  • (co)programmeren
  • produceren
  • talentontwikkeling
  • cultuuronderwijs
 • De activiteiten bereiken een breed publiek.
 • De activiteiten stimuleren ontmoetingen van verschillende inwoners van Haagse Hout.
 • U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die u moet maken voor het organiseren van de activiteit.
 • Geld dat u van andere organisaties krijgt, trekt u af van de gemaakte kosten.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de cultuurankerfunctie Haagse Hout is van 2022 tot en met 2024 maximaal € 97.500 per jaar.

Spreekuren

Wilt u een aanvraag doen, maar wilt u meer weten over wat een Cultuuranker is? Op vrijdag 10 en vrijdag 17 september om 10.00 uur organiseert de gemeente een spreekuur met een directeur van 1 van de andere Haagse Cultuurankers. Aanmelden hiervoor kan via kunstenplan@denhaag.nl.

Nodig bij uw aanvraag

  1. Een plan waarin u duidelijk maakt hoe u invulling geeft aan de cultuurankerfunctie volgens de inrichtingseisen.
  2. Financiële gegevens: een meerjarenbegroting voor de periode 2022-2024 volgens het format.
  3. Prestatiegegevens (cijfers over activiteiten en bezoekers/deelname) voor de periode 2022-2024 volgens het format.

  De inrichtingseisen en formats vraagt u op via: kunstenplan@denhaag.nl.

  Daarnaast levert u de volgende bijlagen aan:

  • Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Met de samenstelling van het bestuur op dit moment.
  • Een kopie van een geldig exemplaar van de stichtingsakte met de statuten.
  • Het jaarverslag 2020 met jaarrekening 2020 (wanneer mogelijk goedgekeurd door een accountant.
  • Balans 2019-2020.
  • Kopie dagafschrift bankrekening.

  Als de gemeente deze stukken al heeft, hoeft u ze niet opnieuw te sturen.

  Aanvragen

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen tot en met 6 oktober 2021 vóór 12.00 uur.

  Stuur uw aanvraag:

  • in het Nederlands
  • in A4-formaat
  • in lettergrootte 11 punts
  • met genummerde pagina’s
  • in een pdf-document

  Stuur uw aanvraag aan:

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag, Centraal Subsidiebureau. En verstuur deze naar de e-mailadressen: kunstenplan@denhaag.nl én subsidies@denhaag.nl.

  Hoelang duurt het

  Begin december 2021 maakt de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur bekend wie subsidie ontvangt.

  Goed om te weten

  • Aanvragen die na 6 oktober 2021, 12.00 uur binnenkomen, worden niet behandeld.
  • Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 is de basis voor het beoordelen van de subsidieaanvragen. Dit beleidskader kunt u vinden op www.denhaag.nl/kunstenplan.

  Contact

  Neem voor vragen contact op via e-mailadres: kunstenplan@denhaag.nl.

  Subsidieregels