Subsidie Herstelfonds Cultuur aanvragen

Haagse culturele organisaties die geldproblemen hebben door de coronamaatregelen kunnen subsidie uit het herstelfonds aanvragen. Er is in 2022 € 2 miljoen beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor Haagse culturele organisaties die door de coronamaatregelen een exploitatietekort (meer uitgaven dan inkomsten) hebben. Het gaat om:

 • Haagse culturele organisaties zonder winstoogmerk
 • Haagse culturele organisaties met winstoogmerk, op voorwaarde dat:

  • zij structureel een podium bieden aan vormen van kunst of cultuur voor publiek, of structureel werk van Haagse kunstenaars tentoonstellen voor publiek
  • hun activiteiten voor het grootste deel zijn weggevallen door de coronamaatregelen, of binnenkort zullen verdwijnen zonder subsidie
  • zij tekorten niet kunnen overdragen aan andere organisaties zoals een holding
  • zij een deel van de reserves inzetten.

Voorwaarden

U vraagt de subsidie aan als:

 • uw organisatie door de coronamaatregelen in 2021 een exploitatietekort had. Of als u over heel 2022 een exploitatietekort verwacht
 • u maatregelen genomen heeft om het tekort zo klein mogelijk te houden
 • uw organisatie zoveel mogelijk andere steunmaatregelen heeft gebruikt. Zoals de NOW of een bijdrage van het ministerie van OCW.

  Nodig bij uw aanvraag

  Wilt u subsidie aanvragen voor een tekort in 2021, stuur dan de volgende documenten mee:

  • de originele begroting voor 2021
  • de jaarrekening over 2021
  • een uitleg van de jaarrekening 2021, waaruit blijkt welke verschillen vergeleken met de begroting komen door COVID-19. En wat u heeft gedaan om het exploitatietekort kleiner te maken
  • een overzicht waaruit blijkt welke andere steunmaatregelen u heeft gebruikt
  • als u, met deze subsidie, in 2021 of 2022 meer dan € 100.000 subsidie krijgt van de gemeente Den Haag, moet u ook een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021 toesturen

  Wilt u subsidie aanvragen voor een tekort in 2022, stuur dan de volgende documenten mee:

  • de originele begroting voor 2022
  • de bijgestelde begroting voor 2022
  • de jaarrekening over 2021
  • een uitleg van de jaarrekening 2021, waaruit blijkt welke verschillen vergeleken met de begroting komen door COVID-19. En wat u heeft gedaan om het exploitatietekort kleiner te maken
  • een overzicht waaruit blijkt welke andere steunmaatregelen u heeft gebruikt

   Aanvragen

   Aanvragen kan vanaf 30 april 2022. Uw aanvraag wordt behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidiebedrag van € 2 miljoen is bereikt. U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier Herstelfonds Cultuur 2022. Dit formulier kunt u aanvragen via infocultuur@denhaag.nl.

   Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de e-mailadressen subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl. Noem als onderwerp 'Aanvraag herstelfonds cultuur [naam organisatie]'.

   Verwacht u voor 30 april 2022 direct betalingsproblemen, neem dan contact op. Dit kan met het team cultuur via infocultuur@denhaag.nl of met uw vaste contactpersoon.

   Hoelang duurt het

   Binnen 12 weken na uw aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.

   Subsidieregels

   Er zijn regels voor het krijgen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de precieze informatie over de subsidieregeling Herstelfonds cultuur Den Haag 2022 (RIS311009).

   Contact

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van het team Cultuur van de gemeente of via infocultuur@denhaag.nl.

   Zie ook: Subsidies cultuur en evenementen