Subsidie Herstart culturele instellingen vanwege het coronavirus aanvragen

De gemeente heeft geld voor culturele instellingen die extra kosten hebben door de coronamaatregelen. U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 oktober en 1 december 2020.

De subsidie is voor de kosten van activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Bijvoorbeeld het aanschaffen van plexiglas, bewegwijzering, extra schoonmaak of aanschaf van desinfecterende middelen.

Per aanvraag kunt u maximaal € 10.000 subsidie krijgen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het totaal beschikbare budget van € 65.000 is bereikt. De subsidie is eenmalig.

Voor wie

De subsidie is voor:

 • Culturele instellingen die activiteiten uitvoeren voor publiek en vanwege de coronamaatregelen extra kosten moeten maken. Bijvoorbeeld voor het nemen van extra maatregelen.
 • Culturele instellingen die rechtspersoon zijn.

Voorwaarden

Om subsidie aan te kunnen vragen, moeten de activiteiten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteiten zijn nodig om te voldoen aan de regels tegen de verspreiding van het coronavirus.
 • De activiteiten zijn incidenteel en behoren niet tot de gewone bedrijfskosten.
 • Het moet voor de gemeente aannemelijk zijn dat zonder de subsidie de activiteiten niet mogelijk zijn.

Aanvragen

 • U vraagt de subsidie tussen 1 oktober en 1 december 2020 aan via het aanvraagformulier.
 • U vult het aanvraagformulier in het Nederlands in.

Voeg de volgende stukken toe:

 • Bij een 1e aanvraag bij de gemeente:
  • Een kopie van de oprichtingsstatuten
  • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.
 • Bij iedere aanvraag:
  • Een omschrijving van de organisatie waaruit blijkt dat uw organisatie voldoet aan de definitie van een culturele instelling (zie artikel 1.1 en 1.5). Deze omschrijving mag maximaal een halve pagina zijn.
  • Een beschrijving van de activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan de regels tegen de verspreiding van het coronavirus bij publieksgerichte activiteiten. En hoe de genoemde activiteiten bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus (zie artikel 1.4). Deze beschrijving mag maximaal 1 pagina zijn.
  • Een begroting van de activiteiten, met daarin een overzicht van de kosten van activiteiten en de inkomsten die de kosten dekken. Vermeld bij de inkomsten naast de gevraagde gemeentelijke subsidie de bijdragen van derden (zoals fondsen). En een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW. Deze begroting mag maximaal 1 pagina zijn.
  • Een verklaring waaruit blijkt in hoeverre uw instelling BTW plichtig is.

Zonder deze stukken neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.

Aanvraagformulier subsidie Herstart culturele instellingen vanwege het coronavirus (PDF, 114,2 kB)

Stuur het aanvraagformulier met bijlagen naar subsidies@denhaag.nl, of per post naar:

Gemeente Den Haag
Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Hoelang duurt het

Als de termijn voor het indienen van een aanvraag voorbij is (1 december 2020), neemt de gemeente binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

Regelgeving

Zie ook: Subsidies cultuur en evenementen