Subsidie culturele projecten aanvragen

Via de subsidieregeling Culturele Projecten stelt de gemeente 2 keer per jaar geld beschikbaar voor kunstzinnige projecten. Deze subsidie is voor projecten die maximaal een half jaar of maximaal een jaar duren. De periode waarin het project plaatsvindt en de duur van het project bepalen het moment dat u de subsidie aanvraagt.

Voor wie?

Professionele kunst- en cultuurorganisaties die actief zijn in Den Haag kunnen de subsidie aanvragen. Het gaat om diverse kunstdisciplines, zoals muziek, theater, dans, film, literatuur, beeldende kunst of een combinatie daarvan.

  Alleen rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen.

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij een 1e aanvraag

  • een kopie van de oprichtingsstatuten 
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

  Bij iedere aanvraag

  • een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Culturele Projecten
  • een sluitende begroting (berekening van de kosten) met dekkingsplan en toelichting. Een toelichting vindt u op het aanvraagformulier.

  Als u wilt kunt u informatie meesturen, zoals korte cv’s, recensies, beeld- en geluidsmateriaal. Houd hierbij rekening met een maximum van 6 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal. Met deze informatie kan de gemeente uw aanvraag beter beoordelen.

  Aanvragen

  U kunt de subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier Culturele Projecten (2020-II).

  Aanvraagformulier Subsidieregeling Culturele projecten 2020-II (PDF, 173,4 kB)
  • Stuur het ingevulde digitale formulier en de bijlagen digitaal naar het e-mailadres subsidies@denhaag.nl.
  • Of print het ingevulde formulier en stuur het met bijlagen naar:

  Burgemeester en wethouders
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106
  2500 BC Den Haag

  Wanneer aanvragen?

  U kunt de subsidie ieder jaar op 2 momenten aanvragen. Als de datum in het weekend valt, dan moet uw aanvraag op de eerstvolgende maandag voor 17.00 uur binnen zijn.

  Projecten van maximaal 1 half jaar

  • Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni: uw aanvraag moet uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn.
  • Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december: uw aanvraag moet uiterlijk 15 februari voor 17.00 uur binnen zijn.

  Projecten van maximaal 1 jaar

  Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december: uw aanvraag moet uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn.

  Voorwaarden

  • U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale begroting van het project.
  • Per project van een half jaar kunt u maximaal € 30.000 subsidie aanvragen.
  • Per project van een jaar kunt u maximaal € 60.000 aanvragen.
  • Een project van een jaar moet een uitvoering van een reeks of een programma met de looptijd van maximaal 1 kalenderjaar zijn. Uit de plannen en activiteiten van de aanvrager moet blijken dat de onderdelen van het project met elkaar samenhangen.

  Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen staan in het formulier.

  Hoe lang duurt het?

  Na de laatst mogelijke instuurdatum neemt de gemeente binnen 3 maanden een beslissing over uw aanvraag.

  Goed om te weten

  • Elk half jaar is er vanuit de gemeente € 380.000 beschikbaar voor projecten die maximaal 1 half jaar duren.
  • Voor projecten die een jaar duren, is elk jaar in totaal een bedrag beschikbaar van € 180.000.
  • Heeft de gemeente meer aanvragen goedgekeurd? Dan verdeelt de gemeente het geld op een redelijke manier over de aanvragen.
  • Blijft er na een aanvraagronde geld over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde kalenderjaar.
  • Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Een zee aan mogelijkheden’ is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen. In deze visie vraagt de gemeente onder andere aan culturele organisaties om te werken aan:

   • Een gezonde bedrijfsvoering

   • Eerlijke beloning van medewerkers en kunstenaars

   • een cultureel aanbod dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor alle Hagenaars

  Subsidieregels

  Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Culturele Projecten Den Haag 2018.

  Zie ook: Adviescommissie Culturele Projecten: proces toekennen subsidies