Subsidie Broedplaatsen aanvragen

Den Haag heeft verschillende Artist-run spaces zoals broedplaatsen en initiatieven van waaruit kunstenaars en creatieven werk maken en presenteren. Artist-run spaces zijn ruimtes die kunstenaars zelf exploiteren, vaak binnen een collectief. De gemeente stimuleert de activiteiten van Artist-run spaces met de subsidie ‘Broedplaatsen’.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

De subsidie is voor de volgende doelgroepen bestemd:

 • Kunstenaarsinitiatieven die als rechtspersoon ingeschreven staan.
  De gemeente verstaat onder een kunstenaarsinitiatief een alternatief programma van een of meer kunstenaars. Het programma is een aanvulling op wat gevestigde kunstinstellingen presenteren.
 • Broedplaatsen die als rechtspersoon staan ingeschreven.

Regelgeving

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV). Bekijk voor meer informatie de wet- en regelgeving subsidies of de subsidieregeling culturele activiteiten broedplaatsen Den Haag 2014.

Subsidieronde 2020-4

Voor subsidieronde 2020-IV, die van 1 oktober tot en met 31 december loopt, kunt u tot 1 augustus 17.00 uur een aanvraag indienen. De uitslag van deze ronde is 15 september 2020 bekend.

Voorwaarden

Om subsidie aan te kunnen vragen, moeten de activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteiten liggen op het gebied van de kunsten.
 • De activiteiten zijn incidenteel en in tijd begrensd.
 • De activiteiten zijn artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit.
 • De activiteiten behoren niet tot de mainstream, en zijn vooral gericht op niches in het cultuuraanbod en experiment.
 • De activiteiten zijn een toevoeging op het bestaande aanbod en zijn toegankelijk voor publiek. De activiteiten mogen geen privékarakter hebben, wat ook moet blijken uit het publiciteitsplan. Er mag een redelijke toegangsprijs gevraagd worden.
 • De activiteiten hebben ‘een Haags belang’: ván Haagse kunstenaars, organisatoren of instellingen en daarnaast vóór de Haagse burger.
 • De gevraagde subsidie moet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het product.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de vergunningen, zoals een evenementenvergunning. Dit geldt ook bij (gedeeltelijke) honorering van de aanvraag.
 • Het moet voor de gemeente aannemelijk zijn dat zonder de subsidie de activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden.

  Aanvragen van de subsidie

  • Vermeld op de in het Nederlands geschreven aanvraag: naam, contactgegevens en hoogte van het aangevraagde bedrag.
  • Voeg de volgende stukken toe (zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden):

   • omschrijving van de organisatie
   • inhoudelijke omschrijving van het project: Geef in maximaal 2 A4-tjes een inhoudelijke omschrijving van het project, inclusief tijdstip en locatie van de activiteiten.
   • publieksbereik: Geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van het publieksbereik, de hoeveelheid publiek die u verwacht en de wijze waarop de doelgroep benaderd gaat worden.
   • medewerkers: Geef in maximaal 1 A4-tje een omschrijving van de artistieke medewerkers.
   • relatie met bestaande activiteiten: Geef in maximaal 1 A4-tje aan wat de relatie is met reeds bestaande activiteiten en/of in hoeverre het project hiervan afwijkt.
   • sluitende begroting: Voeg een sluitende begroting van maximaal 2 A4-tjes van het project toe.
   • indieningstermijn (indien van toepassing): Indien de activiteit buiten de gestelde termijn plaatsvindt, graag in maximaal 1 A4-tje aangeven waarom u verzoekt uw aanvraag op een eerder tijdstip te behandelen.
   • kopie van de statuten en van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen bij eerste aanvraag)
   • kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn (alleen bij eerste aanvraag).
  • Optionele stukken (optionele stukken zijn niet noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te nemen, maar zijn zeker wenselijk om uw aanvraag te verduidelijken):

   • beknopt curriculum vitae (levensloop) van aanvragers, makers, medewerkers en uitvoerende(n)
   • voor zover relevant: foto’s, illustraties, videobanden, geluidsbanden cd’s of dvd’s.

  U kunt de subsidieaanvraag sturen naar:

  Burgemeester en wethouders,
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106 2500 BC Den Haag
  E-mailadres: subsidies@denhaag.nl

  Hoelang duurt het?

  Als de termijn voor het indienen van een aanvraag voorbij is, neemt de gemeente binnen anderhalve maand een beslissing over uw aanvraag.

  U kunt de subsidie elk jaar op 4 momenten aanvragen. Het moment is afhankelijk van wanneer de activiteit (of het zwaartepunt daarvan) plaatsvindt:

  • 1 januari tot en met 31 maart: u dient uw aanvraag in vóór 1 november, uitslag 15 december
  • 1 april tot en met 30 juni: u dient uw aanvraag in vóór 1 februari, uitslag 15 maart
  • 1 juli tot en met 30 september: u dient uw aanvraag in vóór 1 mei, uitslag 15 juni
  • 1 oktober tot en met 31 december: u dient uw aanvraag in vóór 1 augustus, uitslag 15 september.

  Als u een erg lange voorbereidingstijd nodig heeft, kunt u uw aanvraag al een termijn eerder indienen. U moet dan wel goed uitleggen waarom de aanvraag al 1 termijn eerder beoordeeld moet worden.

  Meer informatie

  Elke periode van 3 maanden is vanuit de gemeente € 18.000 beschikbaar voor de subsidie. Per initiatief kunt u maximaal € 6.000 subsidie krijgen. Heeft de gemeente meer aanvragen gehonoreerd? Dan verdeelt de gemeente het budget op een redelijke manier over de aanvragen. Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde kalenderjaar.

  Zie ook: Beoordelingscriteria en richtlijnen subsidie Broedplaatsen