Beoordelingscriteria en richtlijnen subsidie Broedplaatsen

Voor culturele broedplaatsen kan subsidie aangevraagd worden. U leest hier meer over de richtlijnen en beoordelingscriteria.

Richtlijnen

Voor het aanvragen van de subsidie geldt een aantal richtlijnen:

  • De aanvragen worden gehonoreerd in volgorde van inhoudelijke kwaliteit. Activiteiten met een experimenteel karakter of waaruit samenwerking tussen projecten blijkt, hebben prioriteit.
  • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot de waarde van het product.
  • Activiteiten en/of organisaties die al drie keer subsidie hebben gehad, hebben een lagere prioriteit.
  • Aanvragen die in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie voor Culturele Projecten of subsidie via Stroom.nl, verwijzen we door. Het kan echter voorkomen dat, wanneer het Broedplaatsenbudget het toelaat, activiteiten alsnog een aanvullende bijdrage kunnen krijgen uit deze pot.
  • De aanvraag is in de Nederlandse taal opgesteld.

Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling weegt zwaar mee in hoeverre het plan afwijkt van het gevestigde aanbod. Criteria van de adviescommissie daarbij zijn:

  • Het initiatief kan niet bij (meer) gevestigde podia of presentatieruimtes terecht.
  • Het initiatief heeft een expliciet experimenteel, multidisciplinair en/of subcultureel karakter.
  • Er is een bijzondere interactie met het publiek en/of visie op de positionering van de kunstenaar ten opzichte van het publiek.
Zie ook Subsidie Broedplaatsen aanvragen

Gepubliceerd: 11 april 2013Laatste wijziging: 11 april 2018