Subsidieaanvraag bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015 - 2019

Wilt u netwerkbijeenkomsten organiseren die bijdragen aan de Haagse impacteconomie? Dan kunt u subsidie aanvragen met de subsidieregeling bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015-2019.

Het doel van deze subsidie is om verschillende partijen samen te brengen rondom global challenges en veel crossovers te stimuleren. Start-ups en MKB’ers worden hiermee gestimuleerd om nieuwe concepten te ontwikkelen in ongebruikelijke samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, start-ups/bedrijven, NGO’s en overheden. U kunt hierbij denken aan:

 • een event waarbij vraag en aanbod rondom een global challenge bijeenkomen om nieuwe producten/diensten te ontwikkelen (businessdevelopment).
 • een TED-talk over een global challenge, waarbij verschillende disciplines hun visie of oplossing presenteren.
 • een brainstormsessie over een global challenge, waarbij kennis uit verschillende sectoren wordt uitgewisseld.

Een divers en breed toegankelijk netwerk is voor start-ups van belang omdat het zorgt voor toegang tot nieuwe markten, kennis van nieuwe technologieën en financieringsmogelijkheden. Cross-overs tussen start-ups met andere sectoren bieden mogelijkheden om nieuwe opdrachtgevers te ontmoeten en daarmee diensten en producten te ontwikkelen. Dit lokt innovatie uit en stimuleert interessante spinouts. Dit begint met het ontsluiten van netwerken, en daaraan gerelateerde programmering, binnen de Haagse clusters voor start-ups. Daarnaast wil de gemeente stimuleren dat ruimte bij campussen, incubators en verzamelpanden opgesteld worden voor cross-overs.

Gerelateerde informatie: Subsidieregeling bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015-2019

Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de organisatie en uitvoering van kleinschalige netwerkbijeenkomsten in Den Haag:

 • waarbij Haagse start-ups of MKB bedrijven betrokken zijn
 • die plaatsvinden vóór 1 januari 2019
 • die de crossovers bevorderen tussen verschillende disciplines en sectoren
 • die zijn gericht op het creëren van nieuwe en slimme concepten rondom global challenges
 • die bijdragen aan de impacteconomie
 • die plaatsvinden in Den Haag

Aanvragen

 • Dien uw aanvraag uiterlijk 4 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt in bij de gemeente.
 • Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar subsidies@denhaag.nl.
Aanvraagformulier Subsidie bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015 - 2019 (PDF, 32,7 kB)

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van kleinschalige netwerkbijeenkomsten die bijdragen aan de Haagse impact-economie.
 • Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een van bovengenoemde activiteiten.
 • Loonkosten komen in niet aanmerking voor subsidie.

Beschikbaar bedrag

In de periode 1 oktober 2015 tot 1 januari 2019 is voor deze bijeenkomsten in totaal € 100.000 beschikbaar:

 • in 2015 € 10.000
 • in 2016, 2017 en 2018 € 7.500 per kwartaal, maximaal € 30.000 per jaar

Een subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 1.000 per aanvraag.

Wijze van verdeling

 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld totdat het beschikbare bedrag voor die periode op is.
 • Als de aanvrager na het indienen van de subsidieaanvraag nog een aangepast document indient dan geldt de datum van indienen van de wijzigingen als officiële datum van indienen.
 • Het kan zijn dat er op de dag dat het maximumbedrag voor die periode bereikt is meer dan 1 voorstel binnenkomt. In dat geval zal de gemeente overgaan tot loting.
 • Per aanvrager wordt voor maximaal 1 activiteit per kwartaal subsidie verleend.

Hoe lang duurt het?

U hoort binnen 4 weken of u de subsidie krijgt.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regeling dan kunt u een e-mail sturen naar impacteconomy@denhaag.nl.