Subsidie standplaats omzetten naar kiosk aanvragen

Bent u kioskhouder (standplaatshouder) en wilt u uw kiosk (uw standplaats) omvormen tot een kiosk die voldoet aan alle vergunning-eisen? Vraag dan de subsidie transformatie van standplaats naar kiosk aan.

Voorwaarden

 • Van 1 mei 2017 tot 1 september 2018 kunt u de subsidie aanvragen.
 • Bij een investering van minimaal € 20.000 kunt u een subsidie krijgen van € 10.000. Het subsidiebedrag is een vast bedrag: niet meer en niet minder dan € 10.000.
 • In totaal is voor deze regeling een budget beschikbaar van € 260.000, voldoende voor de omzetting naar 26 kiosken. De regeling vervalt zodra het beschikbare budget verbruikt is.  
 • Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Dus volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
 • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met alle gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

Nodig bij uw aanvraag

Stuur het volgende mee met uw subsidieaanvraag:

 • een document waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de opstal op de te transformeren standplaats, waarvoor u de subsidie aanvraagt. Bent u niet de eigenaar van de opstal? Dan moet u een document meesturen waaruit blijkt dat u de ondernemer bent die de standplaats exploiteert én een document waaruit blijkt dat de eigenaar van de opstal op de te transformeren standplaats het eens is met de transformatie
 • een verklaring waaruit blijkt dat de investeringskosten minimaal € 20.000 zijn. Hiervoor kunt u een scan of kopie van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning gebruiken, waarop de kosten moeten worden aangegeven
 • een scan of kopie van een brief waarin het college van burgemeester en wethouders aangeeft dat u een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend
 • een scan of kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een scan of kopie van uw identiteitsbewijs
 • een scan of kopie van uw bankafschrift (bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn).

Aanvragen

 • Vraag de subsidie aan met het aanvraagformulier subsidieregeling transformatie van standplaats naar kiosk.
Aanvraagformulier subsidie transformatie van standplaats naar kiosk (PDF, 88,6 kB)
 • Vul het formulier in, print het en onderteken het.
 • Stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl of per post naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Hoe lang duurt het?

Binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag laat de gemeente u weten of u de subsidie krijgt.