Rijbewijs vernieuwen

Een Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Op het document staat de datum tot waarop uw rijbewijs geldig is. Dit kan per categorie verschillen. U kunt het beste uw rijbewijs vernieuwen voordat deze datum verstreken is. Doet u dit niet? Dan is uw rijbewijs verlopen en mag u niet rijden.

Vanaf 18 juli 2019 kunt u uw rijbewijs ook digitaal vernieuwen. De gemeente doet een proef hiermee. Lees meer op deze pagina onder Rijbewijs digitaal vernieuwen.

Voorwaarden

 • U bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Den Haag.

In de volgende situaties heeft u een Verklaring van geschiktheid nodig van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR, www.cbr.nl):

 • U bent 75 jaar of ouder
 • U krijgt om medische redenen een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur.
 • U wilt een rijbewijs in de categorieën C en/of D (eventueel in combinatie met categorie E) verlengen.

Om een Verklaring van geschiktheid aan te vragen heeft u een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) nodig.

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. Zie ook de website van het CBR.

Valt u niet onder de regeling en is uw rijbewijs verlopen? Dan mag u pas weer rijden als u uw rijbewijs heeft vernieuwd.

Voorwaarden nationaliteit

Om een rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

 • U heeft de nationaliteit van 1 van de EU-landen of EER of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.

Meenemen bij de aanvraag

Aanvragen

 • U maakt een afspraak voor het vernieuwen van uw rijbewijs.

Maak een afspraak

 • U gaat daarna persoonlijk naar de afspraak bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs aan te vragen.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op, bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Ophalen kan zonder afspraak.

Kosten

 • rijbewijs aanvragen: € 40,65
 • rijbewijs aanvragen met spoed: € 40,65 + € 34,10 = € 74,75

Tarieven 2020.

U moet de kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg kunt u pinnen en contant betalen.

Hoe lang duurt het?

 • 5 werkdagen. Vanaf wanneer u het rijbewijs kunt afhalen staat op het afhaalbewijs. Haal het rijbewijs binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Maak dan gebruik van een spoedprocedure. De wachttijd is dan maximaal 2 werkdagen (als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet). Deze procedure is duurder.

Keuring

Met ingang van 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd van automobilisten en motorrijders (categorie A en B) verhoogd van 70 naar 75 jaar. Dat betekent dat vanaf 2014 de volgende spelregels gelden bij vernieuwing van uw rijbewijs:

Leeftijd Geldigheid rijbewijs Medische keuring
18 tot 65 maximaal 10 jaar Geen medische keuring op basis van leeftijd*
65 tot 70 tot uw 75ste verjaardag Geen medische keuring op basis van leeftijd*
70 tot 75 maximaal 5 jaar Geen medische keuring op basis van leeftijd*
75 en ouder maximaal 5 jaar Medische keuring

*Om medische redenen kan een rijbewijs worden afgegeven met een kortere geldigheidsduur en kan er om een medisch keuring worden gevraagd. Meer informatie op rdw.nl

Uw oude rijbewijs

 • U moet uw oude rijbewijs inleveren als u het nieuwe rijbewijs ophaalt.
 • Is uw oude rijbewijs vermist of gestolen? U vult een verklaring van vermissing in tijdens uw aanvraag van een nieuw of vervangend rijbewijs op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. U leest hier alles over bij Rijbewijs aanvragen na verlies of diefstal.

  Rijbewijs digitaal vernieuwen

  U kunt uw nieuwe rijbewijs ook digitaal regelen. De gemeente doet vanaf 18 juli 2019 mee aan de proef ‘Digitaal aanvragen rijbewijs’ van de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

  • U regelt de aanvraag via uw smartphone. U ontvangt van de RDW een bericht dat uw rijbewijs klaar ligt om op te halen.
  • Ophalen kan al na 2 werkdagen (in plaats van 5 werkdagen) en u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem dan uw huidige rijbewijs mee.

  U kunt uw rijbewijs digitaal vernieuwen als u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het vernieuwen van uw rijbewijs (zie Voorwaarden).

  Extra voorwaarden om uw rijbewijs digitaal te regelen zijn:

  • U heeft pasfoto’s gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine.
  • U heeft een Android mobiele telefoon (versie 6.0 of hoger) of een iPhone (model 7 of hoger en iOS versie 13) met NFC-lezer.
  • U heeft de DigiD-app.

  Meer informatie

  Lees meer over hoe u uw rijbewijs digitaal aan kunt vragen op www.rdw.nl. U kunt ook op YouTube de instructie-video van de RDW bekijken.

  Woont u buiten Nederland?

  Woont u buiten Nederland en wilt u uw Nederlandse rijbewijs laten vernieuwen? Daarvoor moet u niet bij de gemeente zijn, maar bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Zie ook