Voorwaarden voor het gebruik van uw parkeervergunning

Deze voorwaarden gaan over het gebruik van een parkeervergunning.

 1. De parkeervergunning geldt alleen voor het aangewezen vergunninggebied en voor vastgestelde tijdvakken van het vergunninggebied . Met uitzondering van de verboden genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag (APV).
 2. Verandert er iets in uw gegevens? U moet als vergunninghouder deze veranderingen meteen doorgeven bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de Dienst Stadsbeheer.
 3. De vergunning is alleen geldig in de periode waarvoor is betaald.
 4. Een vergunning geeft geen recht op een parkeerplaats.
 5. De vergunning is niet overdraagbaar.
 6. Vergunningen op kenteken zijn alleen geldig voor het voertuig met dat kenteken.
 7. De parkeervergunning start op het moment dat het kenteken aangemeld wordt. Dit kan via de app, de website of via de telefoon.
 8. U mag als gebruiker van een parkeervergunning er pas vanuit gaan dat een parkeeractie aangemeld is, als u bevestiging heeft gehad. Een parkeerbon (naheffingsaanslag) tussen het moment van parkeren en aanmelden of wegrijden en afmelden via uw mobiele telefoon of internet is voor uw eigen risico.
 9. Is er een storing in het aan-/afmeldsysteem? Of van het netwerk dat u gebruikt? Dan moet u op een andere manier betalen. Bijvoorbeeld bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren.
 10. Het is als vergunninghouder uw eigen verantwoordelijkheid om de parkeeractie af te melden.
 11. Een parkeervergunning wordt geblokkeerd in deze gevallen:

  1. Wanneer de betaling van de aanvraag of verlenging niet op tijd is ontvangen of is teruggeboekt.
  2. Wanneer u zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt.
 12. Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt gezien als parkeren zonder vergunning.

Gepubliceerd: 27 juni 2018Laatste wijziging: 3 september 2021