Individuele parkeerplaats gehandicapten aanvragen

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats is een speciale parkeerplek bij uw woning of werk die alleen voor uw voertuig bestemd is.

Bestuurders en passagiers kunnen deze parkeerplaats aanvragen.

Hoe werkt het?

De parkeerplaats is gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig. Vraagt u een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan moet u wel voor het parkeren betalen. Wanneer u bestuurder bent, kunt u een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten aanvragen.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de eisen voor het krijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.
 • Als u over een eigen parkeerplaats beschikt of als er bij uw woning en/of werk doorgaans voldoende parkeerplaatsen zijn, kunt u geen individuele gehandicaptenparkeerplaats krijgen.
 • De gemeente kijkt bij uw aanvraag naar de parkeerdruk in uw straat. Als er in uw straat veel auto’s parkeren, is de kans groter dat u een gehandicaptenparkeerplaats krijgt toegewezen.

Voor passagiers gelden nog aanvullende voorwaarden:

 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een parkeerplaats aanvraagt, staat geregistreerd op uw huisadres. 
 • De gezondheidstoestand van uw inwonende partner of huisgenoot speelt ook een rol. Er wordt gekeken of hij of zij u kan begeleiden bij het in- en uitstappen van een voertuig of bij het duwen van een rolstoel. Is dat volgens u niet het geval? Dan moet hij of zij mogelijk ook medisch beoordeeld worden door een arts van de GGD. Ook bekijkt de gemeente of een bestuurder veilig kan stoppen bij uw woning om u te helpen bij het in- en uitstappen.

Belangrijk bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag is een medische keuring van de GGD nodig. Die moet u vooraf betalen.

Als de GGD in Den Haag minder dan 3 jaar geleden voor u een medische beoordeling heeft afgegeven, dan is een nieuwe keuring niet nodig.

Maak het bedrag voor de medische beoordeling over op IBAN NL85 BNGH 0285 1383 75 ten name van Gemeente Den Haag GGD/SMZ onder vermelding van medische beoordeling, en naam en voorletters van de aanvrager. U kunt deze kosten niet aan de balie van GGD/SMZ betalen.

Kosten

De medische beoordeling is niet gratis. De volgende kosten zijn mogelijk:

Tarieven
Tarief 2020
aanleg individuele parkeerplaats Gratis
verplaatsing individuele parkeerplaats Gratis
medische beoordeling € 207,24
spoedbeoordeling € 267,19
vervanging onderbord bij wijziging kenteken Gratis
opnieuw aanbrengen van de lijnen op straat Gratis

Vergoeding

Heeft u kosten gemaakt voor de medische beoordeling en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor deze kosten.

Hoelang duurt het?

Blijkt uit de uitslag van uw medische beoordeling dat u voldoet aan de eisen? Dan legt de gemeente de gehandicaptenparkeerplaats binnen 12 weken aan.

Aanvragen

U vraagt de parkeerplaats aan met het aanvraagformulier Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap:

Aanvraagformulier Parkeervoorziening voor mensen met een handicap (PDF, 218,7 kB)

Print het formulier, vul het in en stuur het naar:
Handhavingsorganisatie, Gehandicaptenparkeren
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag

Na uw aanvraag

Een arts of adviseur van de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD (GGD/SMZ) neemt uw aanvraag in behandeling zodra de kosten voor de medische beoordeling zijn ontvangen. U krijgt dan een oproep waarop staat waar en wanneer u verwacht wordt voor de medische beoordeling.

  Regels aanleggen parkeerplaats

  • Een plaats wordt aangelegd op de eerst mogelijke parkeerplaats vanaf de voordeur van het woon- of werkadres.
  • Een plaats wordt niet aangelegd binnen 5 meter van een kruispunt. 
  • Een plaats wordt niet aangelegd voor een uitrit.
  • De voorkeur gaat uit naar een insteekvak vanwege de afmeting en belasting op de openbare weg. 
  • Bij de parkeerplaats wordt een bord geplaatst volgens de
   uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake
   het wegverkeer), zie wetten.overheid.nl.

  Verhuizen

  Gaat u verhuizen en wilt u op uw nieuwe adres ook een parkeerplaats? Stuur dan een e-mail naar gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl. Er komt een verkeerstechnisch onderzoek om te zien wat de mogelijkheden op uw nieuwe adres zijn.

  Andere/nieuwe auto

  Hebt u tijdelijk een andere auto? En klopt het onderbord bij uw parkeerplaats daardoor niet? Vraag dan een toestemmingskaart aan. Hiermee kunt u op de parkeerplaats blijven parkeren. Neem hiervoor contact op met de afdeling Parkeren.

  Een permanente kentekenwijziging kunt u doorgeven via: Vervangen onderbord en belijning gereserveerde parkeerplaats.

  Opzeggen

  Wilt u uw parkeerplaats opzeggen? Stuur dan een e-mail naar gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl. Zet in uw mail dat u de plaats wilt opzeggen. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

  U kunt uw verzoek ook per post sturen naar:
  Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag 

  Folder Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap in Den Haag (PDF, 310 kB)
  Folder vergoeding parkeerkaart en/of parkeerplaats (PDF, 109,2 kB)
  Zie ook: Algemene gehandicaptenparkeerplaats aanvragen