Parkeervergunning aanvragen bij de balie

U regelt een parkeervergunning het snelst door deze digitaal aan te vragen. Doet u uw aanvraag liever persoonlijk aan de balie? Maak dan een afspraak bij 1 van de stadsdeelkantoren.

Meenemen naar uw afspraak

Neem altijd (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor bewoners moet u daarnaast het volgende laten zien:

 • kentekenbewijs deel 1A en deel 1B of uw kentekencard (de pas die het oude kentekenbewijs vervangt)
 • bankpas of -afschrift (niet ouder dan een week)
 • samenlevingscontract. Dit is alleen nodig als de auto op naam van uw partner staat en uw partner niet uw echtgenoot/geregistreerd partner is.

Verhuist u naar Den Haag en staat u nog niet ingeschreven bij de gemeente Den Haag? Dan moet u ook een kopie van een ondertekend huur- of koopcontract van uw toekomstige woning inleveren. 

Het ligt aan uw situatie of u nog andere documenten moet meenemen, zoals een leasecontract of informatie over het aantal medewerkers dat in een bedrijf werkt. Wat precies voor uw situatie geldt, leest u bij:

Daar kunt u uw aanvraag ook direct digitaal regelen.

Betalen

Bij een aanvraag op een stadsdeelkantoor kunt u alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.

Hoe lang duurt het?

 • Bewonersvergunning en bedrijfsvergunning: kunnen direct ingaan.
 • Bezoekersvergunning: kan na 4 dagen ingaan. U ontvangt uw meldnummer per post en 1 dag later de pincode.

Maak een afspraak

Afspraak voor parkeervergunning voor bewoners

Afspraak voor parkeervergunning voor bezoekers

Afspraak voor parkeervergunning voor bedrijven

Vergunning voor iemand anders aanvragen

U kunt iemand machtigen om aan de balie voor u een vergunning aan te vragen. De gemachtigde moet hiervoor het volgende meenemen:

Voor een parkeervergunning voor bewoners:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een schriftelijke, door u ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening

Voor een parkeervergunning voor bezoekers:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een schriftelijke, door u ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw rekening

Voor een parkeervergunning voor bedrijven:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van 1 van de bestuurders/directeuren die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • een schriftelijke, door 1 van de bestuurders/directeuren die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening

Contact

Afdeling Parkeren