Medische beoordeling voor gehandicaptenparkeerkaart of -plaats

Om te bepalen of u als bestuurder of passagier recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats, wordt u medisch beoordeeld.

Een arts of adviseur van de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD (GGD/SMZ) beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en of een medische beoordeling nodig is.  

Voorwaarden

Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats of -kaart

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats of Europese gehandicaptenkaart krijgen als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U kunt als bestuurder niet meer dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig afleggen.
 • U kunt als passagier niet meer dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig
  afleggen en u bent voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk van de
  hulp van de bestuurder.
 • U zit permanent in een rolstoel.
Met een visuele handicap komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.
Heeft u als passagier een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd? Dan wordt er ook gekeken naar de gezondheidstoestand van uw partner of huisgenoot. Er wordt gekeken of hij of zij u kan begeleiden bij het in- en uitstappen van een voertuig of bij het duwen van een rolstoel. Is dat volgens u niet het geval? Dan moet hij of zij mogelijk ook medisch beoordeeld worden door een arts van de GGD.

  Meenemen naar de beoordeling

  • afsprakenkaarten van uw bezoek aan specialist(en)
  • geneesmiddelen die u tot een maand voor het bezoek heeft gebruikt of een uitdraai van uw apotheek
  • medische gegevens: diagnose en beperkingen en sinds wanneer u hiervoor wordt behandeld. Denk aan een uitdraai van het huisartsendossier, brieven van specialisten of verklaringen van uw behandelaars
  • uitslagen van functieonderzoek, zoals longfunctie, hartbelasting, looponderzoek, CARA- en astma-onderzoek, röntgenonderzoek

  Kosten

  De medische beoordeling kost € 207,24. Een spoedbeoordeling kost € 267,19.

  • Het bedrag voor de medische beoordeling moet u vooraf overmaken aan de gemeente op IBAN NL85 BNGH 0285 1383 75 ten name van Gem. Den Haag GGD/SMZ onder vermelding van medische beoordeling, de naam en voorletters van de aanvrager.
   U kunt deze kosten niet aan de balie van GGD/SMZ betalen.
  • Bij een eventuele afwijzing wordt het bedrag van de medische beoordeling niet terugbetaald. Vraagt u opnieuw een medische beoordeling aan? Dan moet u het bedrag opnieuw betalen.
  • Wanneer u de aanvraag intrekt nadat u heeft betaald, kunt u een deel van de kosten terugkrijgen. U betaalt dan € 119,89. Het verschil krijgt u terug.

  Meer informatie

  Bel voor informatie over de medische beoordeling met de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD via telefoonnummer (070) 353 71 02, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.

  Heeft u een terminale ziekte? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.