Europese parkeerkaart gehandicapten aanvragen

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunnen mensen met een handicap op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren zonder te betalen. Bestuurders en passagiers kunnen deze parkeerkaart aanvragen.

U heeft een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of de combinatie bestuurders/passagiers nodig om een Bewonersparkeervergunning voor gehandicapten (BVG) aan te vragen. Met deze parkeervergunning kunt u parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen in Den Haag.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Den Haag. Staat u dat niet? Dan kunt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).
 • U moet medisch worden beoordeeld door de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD (GGD/SMZ).

Nodig bij uw aanvraag

 • Voeg een recente pasfoto toe aan het aanvraagformulier die gemaakt is door een vakfotograaf. Schrijf uw naam, voorletters en geboortedatum achter op de pasfoto en plak de foto op het aanvraagformulier.
 • Vraagt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aan? Stuur ook een kopie van een geldig rijbewijs mee.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap in. Met dit formulier kunt u als u wilt ook meteen andere parkeervoorzieningen aanvragen. Bijvoorbeeld een Bewonersparkeervergunning voor gehandicapten.

Print het formulier uit, vul het in en stuur het naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Aanvraagformulier parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap (PDF, 218,7 kB)

Na uw aanvraag

U betaalt vooraf de kosten voor de medische beoordeling. Daarna gaat uw aanvraag naar een arts of adviseur van de GGD. U krijgt een oproep voor de medische beoordeling.

Blijkt uit uw medische beoordeling dat u aan de voorwaarden voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart voldoet? Dan krijgt u binnen 1 week bericht van de afdeling Parkeren.

Haal daarna binnen enkele dagen de kaart af op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Kosten

 • De Europese gehandicaptenparkeerkaart kost in 2021: € 37,05.
 • Een medische beoordeling kost in 2021: € 222,85. Een spoedbeoordeling is op dit moment niet mogelijk.

Betaal de medische keuring vooraf

De kosten voor de medische beoordeling betaalt u vooraf. U kunt deze kosten niet aan de balie van de GGD betalen.

Maak het bedrag voor de medische beoordeling over op: IBAN NL85 BNGH 0285 1383 75 op naam van Gemeente Den Haag GGD/SMZ onder vermelding van medische beoordeling, en naam en voorletters van de aanvrager.

Betaal kaart bij afhalen

De kosten voor de kaart betaalt u wanneer u die afhaalt op het stadskantoor. Op de stadskantoren kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Vergoeding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor deze kosten van de parkeerkaart.

Verlengen parkeerkaart

Voordat de geldigheid van uw parkeerkaart afloopt, krijgt u bericht.

 • Is een herbeoordeling van uw medische situatie nodig? Dan hoort u dit 2 maanden voor de vervaldatum.
 • Is een herbeoordeling niet nodig? Dan hoort u dit 1 maand voor de vervaldatum.

Kenteken wijzigen

Op uw parkeerkaart staat geen kenteken. Krijgt u een andere auto? Dan hoeft u niets door te geven aan de gemeente. Heeft u een Bewonersparkeervergunning voor Gehandicapten? Geef dan wel een nieuw kenteken door aan de gemeente.

  Opzeggen bij overlijden

  Is de gebruiker van de kaart overleden? Zeg de Europese parkeerkaart dan zo snel mogelijk op. Stuur een brief met de parkeerkaart naar:

  Dienst Stadsbeheer (Parkeren)
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

  Meer informatie

  • Een Europese gehandicaptenkaart is geldig in heel Nederland en in alle lidstaten van de Europese Unie. De kaart is maximaal 5 jaar geldig.
  • U mag met een Europese gehandicaptenparkeerkaart uw auto gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Haag. Leg uw Europese gehandicaptenparkeerkaart dan achter de voorruit.
  • In parkeergarages in Den Haag kunt u niet gratis parkeren. Ook op andere plaatsen met betaald parkeren is parkeren met de Europese gehandicaptenparkeerkaart niet gratis.
  • Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u ook parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. De plaatsen zijn aangegeven met verkeersbord E1, zie www.verkeersbordenoverzicht.nl. Dat is gratis, maar u mag uw auto er niet langer dan 3 uur laten staan. Op deze plaatsen moet u daarom een parkeerschijf duidelijk zichtbaar naast uw parkeerkaart leggen.

  Vervoer voor een instelling

  Zorgt u voor het (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een instelling (artikelen 5 en 41 van de WTZi)? Het is mogelijk een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen voor de instelling.

  Op deze parkeerkaart staat de achternaam van de directeur van de instelling en de naam van de instelling. De kaart is niet gebonden aan een bepaald voertuig. Gebruik onderstaand formulier voor het aanvragen van een gehandicaptenkaart voor een instelling.

  Aanvraagformulier Europese Gehandicaptenkaart voor een instelling (PDF, 131,8 kB)

  Vul dit formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen naar:

  Dienst Stadsbeheer
  Handhavingsorganisatie Afdeling Vergunningen
  Antwoordnummer 1435
  2501 VE Den Haag

  Zie ook

  Folder parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap in Den Haag (PDF, 310 kB)
  Folder voorzieningen voor mensen met een beperking in Den Haag (PDF, 110,6 kB)