Parkeervergunning aanvragen bij de balie

U regelt een parkeervergunning het snelst door deze digitaal aan te vragen. Doet u uw aanvraag liever persoonlijk aan de balie? Maak dan een afspraak bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Meenemen naar uw afspraak

Neem altijd (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor bewoners moet u daarnaast het volgende laten zien:

 • kentekenbewijs deel 1A en deel 1B of uw kentekencard (de pas die het oude kentekenbewijs vervangt)
 • bankpas of -afschrift (niet ouder dan een week)
 • samenlevingscontract. Dit is alleen nodig als de auto op naam van uw partner staat en uw partner niet uw echtgenoot/geregistreerd partner is.

Verhuist u naar Den Haag en staat u nog niet ingeschreven bij de gemeente Den Haag? Dan moet u ook een kopie van een ondertekend huur- of koopcontract van uw toekomstige woning inleveren. 

Het ligt aan uw situatie of u nog andere documenten moet meenemen, zoals een leasecontract of informatie over het aantal medewerkers dat in een bedrijf werkt. Wat precies voor uw situatie geldt, leest u bij:

Daar kunt u uw aanvraag ook direct digitaal regelen.

Betalen

Op Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg kunt u pinnen en contant betalen.

Hoe lang duurt het?

 • Bewonersvergunning en bedrijfsvergunning: kunnen direct ingaan.
 • Bezoekersvergunning: kan na 4 dagen ingaan. U ontvangt uw meldnummer per post en 1 dag later de pincode.

Maak een afspraak

Afspraak voor parkeervergunning voor bewoners

Afspraak voor parkeervergunning voor bezoekers

Afspraak voor parkeervergunning voor bedrijven

Vergunning voor iemand anders aanvragen

U kunt iemand machtigen om aan de balie voor u een vergunning aan te vragen. De gemachtigde moet hiervoor het volgende meenemen:

Voor een parkeervergunning voor bewoners:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een schriftelijke, door u ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening

Voor een parkeervergunning voor bezoekers:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een schriftelijke, door u ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw rekening

Voor een parkeervergunning voor bedrijven:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van 1 van de bestuurders/directeuren die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • een schriftelijke, door 1 van de bestuurders/directeuren die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondertekende machtiging waarin u de persoon die de vergunning voor u aanvraagt toestemming geeft dit voor u te doen.
 • uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening

Contact

Afdeling Parkeren