Bezwaar maken tegen parkeerbon (naheffingsaanslag)

Heeft u een parkeerboete ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen.

Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening die op de naheffingsaanslag staat.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Persoonlijke omstandigheden zijn geen reden om de parkeerboete te laten vervallen. Ook hebben rechters aangegeven dat bezwaar maken geen zin heeft als:

 • uw bankpas of creditcard weigerde.
 • u net te laat bij uw auto terugkwam omdat een afspraak uitliep of u de weg kwijt was.
 • u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt.

U kunt wel bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U had betaald.
 • U had uw auto aan de kant gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of bijvoorbeeld om uzelf of iemand anders snel bij een arts of ziekenhuis te brengen omdat het erg slecht ging met de gezondheid.
 • Uw vermelding in het kentekenregister klopt niet. U bent dus niet (meer) de eigenaar van de auto waar het om gaat.
 • Uw auto is gestolen.

Nodig bij uw bezwaar

 • aanslagnummer
 • het meldnummer van uw bezoekers-, sport-, of VVE-parkeervergunning

Bij uw bezwaarschrift heeft u ook bewijsstukken nodig. Denk aan:

 • digitaal overzicht van uw bezoekers-, sport-, of VVE-parkeeracties
 • scan/digitale foto van uw betalingsbewijs en/of kopie van uw bankafschrift
 • digitaal overzicht van uw GSM-parkeeracties
 • scan/digitale foto van uw parkeervergunning
 • een bewijs van de spoedeisende hulp (als u eerste hulp heeft verleend)
 • een bewijs dat uw auto is gestolen (kopie van de aangifte)

  Bezwaar maken

  U kunt online of per post bezwaar maken

  Online bezwaar maken

  U kunt online bezwaar maken met uw DigiD.

  Ik maak bezwaar tegen mijn parkeerbon

  Per post bezwaar maken

  U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar de Afdeling Parkeren. Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • datum en tijd parkeren
 • persoonlijke gegevens van de persoon die de auto parkeerde en van degene die het bezwaar indient (alleen als dit een andere persoon is)
 • kenteken (motor)voertuig
 • de reden(en) van bezwaar
 • een handtekening
 • bewijsstukken

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken krijgt u de uitspraak. Tot die tijd hoeft u de boete (nog) niet te betalen.