Algemeen graf regelen

In een algemeen graf worden overledenen van verschillende families begraven. Zij worden begraven in het graf dat op dat moment is geopend.

Algemene graven blijven minimaal 15 jaar bestaan. Verlenging is niet mogelijk. Na deze periode worden algemene graven leeggemaakt. De stoffelijke resten worden herbegraven op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats. U kunt na deze periode de stoffelijke resten van een dierbare tegen betaling ook apart laten houden. Deze kunt u op de begraafplaats of ergens anders opnieuw laten begraven.

Algemeen graf Kerkhoflaan

Een algemeen graf op Kerkhoflaan is een zandgraf (3 of 4 personen) met een:

  • ruimte voor een naamtegel van 40 bij 50 centimeter
  • kunstgras tussen de naamtegels

Algemeen graf Westduin

Een algemeen graf op Westduin is een betonnen keldergraf (4 personen) met:

  • ruimte voor een naamtegel van 40 bij 50 centimeter
  • kunstgras tussen de naamtegels

Algemeen kindergraf

Een algemeen kindergraf (voor kinderen tot 12 jaar) is een keldergraf op een apart gedeelte van de begraafplaats met:

  • een hardstenen zerk
  • ruimte voor een naamtegel van 40 bij 50 centimeter

Groen maken

Op beide begraafplaatsen wordt voor een begrafenis in een algemeen graf de bovenkant van het graf 'groen gemaakt' met takken van een conifeer, dit is gratis. De takken camoufleren de grafkuil tijdens de plechtigheid. Wilt u dit niet, dan kunt u dat doorgeven aan de administratie bij het vastleggen van de plechtigheid.

Op beide begraafplaatsen geldt dat u geen vaste planten mag planten.

Kosten

Voor een algemeen graf hoeft u alleen begraafrechten te betalen. Wilt u ook een naamsteen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Gerelateerde informatie

Gepubliceerd: 24 februari 2017Laatste wijziging: 6 juni 2017