Begrafenis regelen

 • Een begrafenis regelen

  Meestal regelt een uitvaartondernemer een begrafenis. Maar u kunt dit bij de gemeentelijke begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin ook zelf regelen. Als er geen nabestaanden zijn, regelt de gemeente de begrafenis.

 • Begrafenis aanvragen

  Heeft u bij de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen een tijdstip voor een begrafenis vastgelegd? Dan kunt u de begrafenis aanvragen.

 • Algemeen of particulier graf

  Op de begraafplaatsen van de gemeente kunt u kiezen voor een algemeen graf of een particulier familiegraf.

 • Begrafenis of crematie uitstellen of vervroegen

  Als u iemand eerder of later wilt laten begraven of cremeren dan de wettelijke termijn voorschrijft, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Opgraven, ruimen en herbegraven

  Voor het bewaren van stoffelijke resten uit een algemeen graf en het laten (in)ruimen van een particulier graf kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.