Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Den Haag staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’)
 • de overlijdensakte (een afschrift)

Wie mag aangifte van overlijden doen?

Uitvaartondernemers en nabestaanden mogen een aangifte van overlijden doen.

Nodig bij de aangifte

 • Bij aangifte van overlijden moet u de ‘B-enveloppe’ en de ‘verklaring van overlijden’ overleggen. Dit is de officiële vaststelling van overlijden door een arts.
 • Eventueel overige originele documenten zoals toestemming van de Officier van Justitie, een ‘medical statement’ of een wilsbeschikking.
 • Neem ook uw legitimatiebewijs mee.
 • Voor het uitstellen of vervroegen van een begrafenis of crematie heeft u een vergunning nodig.

Aangifte door uitvaartondernemers

Uitvaartondernemers kunnen op 2 manieren aangifte doen: Digitaal en persoonlijk aan de balie op een van de stadskantoren

Digitaal

Als u digitaal aangifte doet hoeft u alleen langs te komen om de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten af te geven. Dit scheelt u veel (reis)tijd. U betaalt de kosten tijdens de digitale aangifte. U ontvangt dezelfde (of uiterlijk volgende) werkdag het verlof, het afschrift en eventueel andere documenten op uw kantoor.

Stap 1:

 • U moet zich eerst (eenmalig) registreren via www.eherkenning.nl. U krijgt dan uw ‘digitale sleutel’. Hiermee kunt u eenvoudig, veilig en betrouwbaar inloggen en uw formulier(en) invullen.
 • Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat u uw digitale sleutel krijgt.

Stap 2:

 • Met uw digitale sleutel kunt u aangifte doen. Dit doet u met het formulier ‘Kennisgeving Overlijden’.

Doe aangifte

 • Per formulier kunt u maximaal 5 overlijdensaangiften indienen. U kunt uiteraard meer formulieren invullen en versturen.
 • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aangifte.
 • De originele documenten kunt u wekelijks aan de informatiebalie afgeven op stadsdeelkantoor Centrum.

Persoonlijk aan de balie op een van de stadsdeelkantoren

Zie de informatie onder ‘Aangifte door nabestaanden’.

Aangifte door nabestaanden

Nabestaanden kunnen alleen persoonlijk aangifte doen aan de balie op een van de stadsdeelkantoren.

 • Maak direct een afspraak voor de aangifte van overlijden. Zo voorkomt u lang wachten bij uw stadsdeelkantoor.

Maak een afspraak

  Bijzondere gevallen

  In bijzondere gevallen maakt de gemeente een akte van overlijden op, bijvoorbeeld bij:

  • een vermoeden van overlijden (rechtsvermoeden). Als een lichaam niet is teruggevonden, maar het overlijden zeker is, kan de rechtbank verklaren dat de persoon is overleden
  • een levenloos geboren kind

  Kosten

  • Afschrift van de overlijdensakte: € 13,20
  • Verlof begraven/cremeren: gratis
  • Verlof eerder/later begraven: € 81,70
  • Laissez-passer: € 9,60

  Tarieven gelden in 2018.

  U kunt op de stadsdeelkantoren alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.

  Verklaring van erfrecht

  Een aangifte van overlijden is geen verklaring van erfrecht. Met de verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de bezittingen en schulden van de overledene. U vraagt een verklaring van erfrecht aan bij een notaris die in Nederland is gevestigd.

  eHerkenning

  Met eHerkenning kunt u als bedrijf veilig, betrouwbaar en eenvoudig online zaken regelen bij instellingen van de overheid. Ook de gemeente Den Haag werkt voor bepaalde producten en diensten met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3). Lees meer over eHerkenning.

  Overlijden in het buitenland

  Informatie over wat u moet doen bij overlijden in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.