Meldingen wonen

 • Ongewenst gedrag van verhuurders melden

  Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

 • Haagse Pandbrigade

  De Haagse Pandbrigade controleert de veiligheid van panden en woningen in de stad. Zij onderzoekt ook of eigenaren, huurders en verhuurders zich houden aan de regels voor bouwen en wonen.

 • Woonoverlast melden

  Heeft u overlast van uw buren of anderen in uw woonomgeving? Meld dit dan bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.

 • Onrechtmatig wonen of gebruik van een pand melden

  Denkt u dat een woning of pand illegaal wordt bewoond, of wordt gebruikt voor activiteiten die daar niet horen? Meld dit bij de gemeente.

 • Ongedierte melden

  Heeft u last van ongedierte zoals ratten, wespen of eikenprocessierupsen in de buitenruimte? Kijk dan of u een melding kunt doen bij de gemeente.

 • Achterstallig onderhoud aan woning melden

  Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud? En lost de eigenaar dit niet op? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Overlast van een bedrijf melden

  Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. De meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (de ODH).

 • Huisnummer aanvragen

  Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u geen eigen huisnummer? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente.

 • Aanschrijving pand, informatie opvragen

  De gemeente kan een eigenaar van een pand verplichten zijn pand binnen een bepaalde tijd op te knappen.

 • Kakkerlakkenoverlast melden

  Heeft u last van kakkerlakken in uw woning? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Fraude met bijstandsuitkering melden

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

 • Stolperstein laten plaatsen

  Wilt u een Stolperstein laten plaatsen in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kunt u doen door een online formulier in te vullen.