Meldingen wonen

 • Woonoverlast melden

  Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Of is er sprake van overbewoning of illegale kamerverhuur? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.

 • Ongedierte melden

  Heeft u overlast van ongedierte? Zoals ratten, wespen of eikenprocessierupsen. Kijk of de gemeente u kan helpen.

 • Achterstallig onderhoud aan woning melden

  Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Overlast van een bedrijf melden

  Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. De meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (de ODH).

 • Huisnummer aanvragen

  Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u geen eigen huisnummer? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente.

 • Aanschrijving pand, informatie opvragen

  De gemeente kan een eigenaar van een pand verplichten zijn pand binnen een bepaalde tijd op te knappen.

 • Kakkerlakkenoverlast melden

  Heeft u last van kakkerlakken in uw woning? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Fraude met bijstandsuitkering melden

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

 • Stolperstein laten plaatsen

  Wilt u een Stolperstein laten plaatsen in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kunt u doen door een online formulier in te vullen.