Onveilige situatie voor fietsers melden

Fietspaden met hobbels of gevaarlijke oversteekpunten? Meld ze aan de gemeente en bekijk waar de gemeente aan het werk is.

Onvriendelijke en onveilige situaties voor fietsers komen nog steeds voor in de stad. Soms is zo’n situatie redelijk snel, eenvoudig en goedkoop op te lossen. Een andere keer gaat dat niet. Dan kost het meer tijd, geld en moeite om de situatie te verbeteren.

Situatie voor en na op de Viaductweg
Situatie voor en na op de Viaductweg

Bij nieuwe en verbeterde fietspaden kunt u zien waar de gemeente aan werkt.

Voorbeelden van snelle en eenvoudige oplossingen:

  • nieuwe witte verflaag voor fietseilandjes
  • duidelijke randen langs het fietspad, geschilderde voorsorteervakken en oversteekplaatsen
  • verkeersborden, extra aanduidingen of markeringen
  • planten rond het fietspad verwijderen
  • fysieke scheidingen tussen rijbaan en fietsstrook
  • drempels en andere verkeersremmende maatregelen voor veiliger oversteeksituaties
  • fietsstroken van rood asfalt of een rode coating

U kunt een onveilige situatie melden

U kunt fietsonvriendelijke situaties melden via de gemeente.

Voorbeelden

markering van het fietspad met rood asfalt

Voorbeeld van een eenvoudige oplossing: de fietser die rechtdoor gaat heeft voorrang. De automobilist die rechtsaf slaat ziet nu duidelijk het fietspad. Dat is van rood asfalt gemaakt, met een witte bloklijn langs de randen. (Juliana van Stolberglaan/Laan van Nieuw Oost-Indië ter hoogte van de 2e De Carpentierstraat).

Situatie voor en na op het Goudenregenplein
Situatie voor en na op het Goudenregenplein
Situatie voor en na op het Kerkplein
Situatie voor en na op het Kerkplein

Gepubliceerd: 2 oktober 2014Laatste wijziging: 25 maart 2022