Meldingen (ver)bouwen

 • Hindernissen bij verduurzamen melden

  Heeft u uw woning of bedrijf duurzamer gemaakt? En werd u daarbij tegengewerkt door regels en voorwaarden van de gemeente? Doe dan een melding door een klacht in te dienen bij de gemeente.

 • Illegale bouw melden

  Is iemand in uw omgeving illegaal aan het bouwen, verbouwen of slopen? Doe dan een melding van illegale bouw.

 • Achterstallig onderhoud aan woning melden

  Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud? En lost de eigenaar dit niet op? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Overlast van bouwwerkzaamheden melden

  Heeft u tijdens bouwwerkzaamheden overlast van geluid of trillingen? Meld het bij de gemeente.

 • Asbest verwijderen melden

  Als u asbest gaat verwijderen dan moet u dit aan de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

 • Bouwschade melden

  Is tijdens bouwwerkzaamheden door de gemeente aan een object of gebouw schade ontstaan aan uw huis, tuin of ander bezit? Meld dit dan bij de gemeente.