Meldingen sociaal

 • Fraude met bijstandsuitkering melden

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

 • Wmo-melding doen

  Met een Wmo-melding geeft u aan dat u hulp nodig heeft. De gemeente doet onderzoek en zoekt samen met u naar oplossingen.

 • Verdringing op de arbeidsmarkt melden

  Vermoedt u dat u te maken heeft met verdringing op de arbeidsmarkt, dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Verdringing.

 • Beleid tegen discriminatie

  Iedereen die in Den Haag woont moet mee kunnen doen. Hagenaars mogen daarbij niet worden gehinderd of beperkt door onrechtmatig onderscheid, ongelijke behandeling of uitsluiting. Maakt u dit mee? Maak daar dan melding van. U kunt rekenen op steun.

 • Meld kindermishandeling

  Als u met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt, kunt u terecht bij Veilig Thuis.

 • Straatintimidatie tegengaan

  De gemeente wil straatintimidatie tegengaan zodat iedereen in Den Haag veilig over straat kan. Straatintimidatie is ongewenst gedrag waardoor mensen zich bang en onveilig voelen. Meld straatintimidatie met het formulier op de pagina.