Meldingen sociaal

 • Fraude met bijstandsuitkering melden

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

 • Wmo-melding doen

  Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het huishouden of vervoer? Of een voorziening zoals een rolstoel of traplift? Doe dan een Wmo-melding. De gemeente kijkt samen met u naar hulp.

 • Verdringing op de arbeidsmarkt melden

  Vermoedt u dat u te maken heeft met verdringing op de arbeidsmarkt, dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Verdringing.

 • Beleid tegen discriminatie

  Iedereen die in Den Haag woont moet mee kunnen doen. Hagenaars mogen daarbij niet worden gehinderd of beperkt door onrechtmatig onderscheid, ongelijke behandeling of uitsluiting. Maakt u dit mee? Maak daar dan melding van. U kunt rekenen op steun.

 • Meld kindermishandeling

  Als u met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt, kunt u terecht bij Veilig Thuis.