Meldingen openbare ruimte

Aanmelden

Zie ook

  • Boete Overlast

    Gemeentelijke handhavers controleren op overtredingen in de openbare ruimte, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden huisvuil en bedrijfsafval.