Grondwateroverlast melden

Heeft u overlast door grondwater, bijvoorbeeld in uw straat, kelder of kruipruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Grondwater in kelder of souterrain

Meldingen over grondwater in kelders en souterrains worden alleen geregistreerd. Het gaat hierbij om een bouwkundig probleem. U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van uw eigendom en voor de grondwatersituatie op uw eigen perceel.

De gemeente meet de grondwaterstand in de openbare ruimte. Komt het grondwater regelmatig hoger dan 70 centimeter onder straatniveau, dan kan de gemeente onderzoeken of met maatregelen eventuele overlast kan worden beperkt. Zo kan de gemeente besluiten om een drainagestelsel (ontwateringssysteem) in de straat te plaatsen. De drainageleidingen brengen vervolgens het teveel aan grondwater naar het oppervlaktewater of naar de riolering.

Melden

Gebruik voor de melding van grondwateroverlast dit formulier:

Melding doen

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 3 dagen na uw melding contact met u op.

Grondwaterstanden

In heel Den Haag zitten op diverse plaatsen peilbuizen in de grond. De gemeente controleert iedere 6 weken alle peilbuizen en meet de hoogte van de grondwaterstand in de buis. Wilt u weten hoe het met de grondwaterstand in uw woonwijk is gesteld?

Contact

Voor informatie over grondwater en grondwaterbeheer in Den Haag kunt u terecht bij:

Gemeente Den Haag
Afdeling Riolering en Waterbeheersing
Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: 14 070
E-mail: rioleringenwaterbeheersing@denhaag.nl

Zie ook