Lozing afvalwater gevelreiniging melden

Bij het reinigen van gevels komt afvalwater vrij. Om dit water in het riool te mogen lozen heeft u een melding Besluit lozen buiten inrichtingen met aanvraag maatwerkvoorschrift nodig. Meld uw afvalwaterlozing minimaal 8 weken van te voren.

Nodig bij de melding

Voor de melding heeft u de volgende gegevens nodig:

 • een situatieschets op schaal (minimaal schaal 1 : 10.000)
 • de plaats van de lozingspunten
 • het tijdstip van het begin van de lozingen
 • de verwachte duur van de lozingen
 • maximale hoeveelheid water die in een bepaalde tijd een bepaald punt in
  een leiding passeert (het maximale debiet)

Melden

Doe uw melding door het Omgevingsloket Online (OLO) in te vullen op de website www.omgevingsloket.nl.

   Kosten

   De melding is gratis. De kosten van het lozen van afvalwater vindt u op de pagina Rioolheffing gebruikersdeel.