Aansprakelijkstelling gemeente

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. En de schade daarvan een direct gevolg is.

Voorwaarden

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Nodig bij de aansprakelijkstelling

 • omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
 • (close up) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • uw naam, adres en telefoonnummer. Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 7,7 MB groot zijn. U kunt de bijlagen ook per e-mail sturen naar: ag@denhaag.nl, onder vermelding van uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Aansprakelijk stellen

Stel de gemeente digitaal aansprakelijk

Stel de gemeente aansprakelijk

Kosten

De gemeente neemt uw aansprakelijkstelling gratis in behandeling.

Vervolg

 • U krijgt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief.
 • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering indien u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor komend jaar.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente per e-mail: ag@denhaag.nl of via telefoonnummer: 14 070.

Zie ook

Planschade, tegemoetkoming aanvragen