Locatie Anna van Hannoverstraat/SZW: huisvesting statushouders

De gemeente heeft in juni 2017 besloten in het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat 4 een maatschappelijke broedplaats te creëren voor een periode van 5 jaar.

Locatie

Het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat in Bezuidenhout, 1 van de wijken van stadsdeel Haagse Hout. Van half november tot eind december 2015 is in het gebouw een tijdelijke noodopvang geweest. Het voormalig ministerie wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars. In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden. Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenoemde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in onze stad.

Planning

De gefaseerde oplevering van de woningen staat gepland rond de jaarwisseling 2017-2018.

Communicatie met de buurt

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven en met de gemeente te communiceren over de huisvesting van statushouders aan de Anna van Hannoverstraat:

  • In december 2017 hebben omwonenden in Den Haag en Voorburg een brief ontvangen met een uitnodiging voor het Open Huis en het omgevingsoverleg.
  • In september 2017 hebben omwonenden in Den Haag en Voorburg een nieuwsbrief ontvangen met de laatste stand van zaken en een terugkoppeling van de gespreksbijeenkomsten in juni en juli.
  • In juni 2017 zijn omwonenden in Den Haag en Voorburg op de hoogte gesteld per brief en zijn zij uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst.
  • Mocht behoefte bestaan onder omwonenden om meer gespreksbijeenkomsten te organiseren naar aanleiding van de brief in juni, dan zullen nieuwe bijeenkomsten worden gepland.
  • Zodra de plannen gereed zijn, zal dit aan direct omwonenden bekend gemaakt worden.
  • Daarnaast wordt deze pagina actueel gehouden: zodra er meer informatie bekend is over de locatie, wordt dit toegevoegd aan deze pagina.
  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen – ook rond statushouders – in de buurt, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Als u kiest voor stadsdeel Haagse Hout, ontvangt u regelmatig het laatste nieuws over dit stadsdeel. Aanmelden kan via Nieuwsbrief.
  • U kunt bij vragen of suggesties altijd per e-mail contact met de gemeente opnemen: statushouders.hh@denhaag.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over statushouders, bijvoorbeeld voor hoe lang mensen een verblijfsvergunning krijgen of hoe ze worden begeleid? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen: Statushouders in Den Haag, pagina met algemene informatie.

Gepubliceerd: 21 december 2017Laatste wijziging: 21 december 2017