Locatie Anna van Hannoverstraat/SZW: huisvesting statushouders

De gemeente heeft in juni 2017 besloten in het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat 4 een maatschappelijke broedplaats te creëren.

Locatie

Het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat in Bezuidenhout, 1 van de wijken van stadsdeel Haagse Hout. Van half november tot eind december 2015 is in het gebouw een tijdelijke noodopvang geweest. Het voormalig ministerie wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars. In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden. Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenoemde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in onze stad.

Planning

De gefaseerde oplevering van de woningen staat gepland in de eerste maanden van 2018.

Vernieuwde aanpak

Begeleiding van professionals op locatie

In opdracht van de gemeente begeleidt het Jeugd Interventie Team (JIT) deze groep statushouders. Zij zijn het dagelijks aanspreekpunt voor bewoners, ondersteunen hen in hun inburgeringsproces en richting zelfstandigheid. Het JIT werkt met enkele professionals die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. De begeleiders van het JIT zijn tot 21.00 uur op locatie aanwezig. Het JIT werkt nauw samen met de casemanagers van de gemeente die de statushouders heel gericht begeleiden richting werk, opleiding of zinvolle dagbesteding.

Co-housing/co-living

Door statushouders en Hagenaars samen te laten wonen is het idee dat de nieuwkomers sneller hun plek vinden in de Haagse samenleving. Hagenaars die op de Anna van Hannoverstraat komen wonen, nemen ook een rol als ‘maatje’ op zich en hebben een sociale verbinding met de statushouders.

Co-working

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven gaan hier samen met de nieuwkomers en buurtbewoners een gemeenschap, een community, creëren, waarbij statushouders gestimuleerd worden aan de slag te gaan bij of via 1 van de initiatieven en zo sneller toegang te hebben tot de arbeidsmarkt.

Communicatie met de buurt

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven en met de gemeente te communiceren over de huisvesting van statushouders aan de Anna van Hannoverstraat:

  • Vanaf januari 2018 organiseert de gemeente periodiek een omgevingsoverleg, zowel voor omwonenden uit Voorburg als uit Den Haag.
  • In december 2017 hebben omwonenden in Den Haag en Voorburg een brief ontvangen met een uitnodiging voor het Open Huis en het omgevingsoverleg.
  • In september 2017 hebben omwonenden in Den Haag en Voorburg een nieuwsbrief ontvangen met de laatste stand van zaken en een terugkoppeling van de gespreksbijeenkomsten in juni en juli.
  • In juni 2017 zijn omwonenden in Den Haag en Voorburg op de hoogte gesteld per brief en zijn zij uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst.
  • Daarnaast wordt deze pagina actueel gehouden: zodra er meer informatie bekend is over de locatie, wordt dit toegevoegd aan deze pagina.
  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen – ook rond statushouders – in de buurt, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Als u kiest voor stadsdeel Haagse Hout, ontvangt u regelmatig het laatste nieuws over dit stadsdeel. Aanmelden kan via Nieuwsbrief.
  • U kunt bij vragen of suggesties altijd per e-mail contact met de gemeente opnemen: statushouders.hh@denhaag.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over statushouders, bijvoorbeeld voor hoe lang mensen een verblijfsvergunning krijgen of hoe ze worden begeleid? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen: Statushouders in Den Haag, pagina met algemene informatie.

Gepubliceerd: 21 december 2017Laatste wijziging: 19 maart 2018