Statushouders

 • Statushouders in Den Haag

  Bij het huisvesten van statushouders komt veel kijken. Wilt u meer weten over hoe dit in Den Haag gaat? Lees de veelgestelde vragen.

 • Statushouders in de samenleving

  De gemeente verwacht van statushouders dat zij zelf actief meedoen in de Haagse maatschappij. De gemeente helpt hen daarbij.

 • Hulp aanbieden

  Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk voor statushouders. Of help op een andere manier.

 • Huisvesting statushouders

  Locaties voor de huisvesting van statushouders.