Statushouders

  • Statushouders in Den Haag

    Bij het huisvesten van statushouders komt veel kijken. Wilt u meer weten over hoe dit in Den Haag gaat? Lees de veelgestelde vragen.

  • Statushouders in de samenleving

    De gemeente verwacht van statushouders dat zij zelf actief meedoen in de Haagse maatschappij. De gemeente helpt hen daarbij.

  • Hulp aanbieden

    Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk voor statushouders. Of help op een andere manier.