Programma EU-arbeidsmigratie

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie komen in Den Haag meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Maar er zijn ook knelpunten. Daarom heeft de gemeente het programma EU-arbeidsmigranten opgesteld.

Het programma EU-arbeidsmigranten bevordert de integratie van migranten die langer blijven en pakt knelpunten aan. Dat gebeurt in samenwerking met partners uit de stad.

Thema's EU-arbeidsmigratie

Projecten en samenwerkingsverbanden rond EU-arbeidsmigranten richten zich op de volgende thema’s:

  • Voorlichting en (ambulante) advisering
  • Registratie in BRP (Basisregistratie Personen)
  • Taal en participatie
  • Onderwijs
  • Huisvesting (overbewoning, illegale bewoning)
  • Handhaving
  • Begeleiding van jongeren
  • Terugkeerbeleid
  • Antidiscriminatie

Landelijke maatregelen EU-arbeidsmigratie

Sinds 1 januari 2014 is de Nederlandse arbeidsmarkt opengesteld voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. In het najaar van 2013 is daarom een top over EU-arbeidsmigratie georganiseerd. Hier zijn landelijke maatregelen voor de toekomst afgesproken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Poolse les (Taal in de Buurt)

Links over EU-arbeidsmigranten

Gepubliceerd: 23 april 2015Laatste wijziging: 31 december 2019