Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het traject bij VluchtelingenWerk.

Wat is het participatieverklaringstraject?

U leert tijdens het traject wat belangrijk is in Nederland. Hoe we in dit land met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Voor gezinsmigranten en mensen met een reguliere verblijfsvergunning duurt het traject 2 dagdelen. Als u een asielsverblijfsvergunning heeft, dan duurt het traject 4 dagdelen.

Het traject sluit met het ondertekenen van de participatieverklaring. Daarmee belooft u dat u meedoet aan de Nederlandse samenleving. En respect heeft voor alles wat in Nederland belangrijk is.

U krijgt hiervoor 1 jaar de tijd. Het traject vindt plaats bij VluchtelingenWerk.

Voor wie?

Voor iedereen die inburgeringsplichtig is sinds 1 oktober 2017. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt of u mee moet doen aan het traject.

Wat zijn de kosten?

Bent u gezinsmigrant? Of heeft u een reguliere verblijfsvergunning? Dan betaalt u zelf de kosten voor het participatieverklaringstraject. De kosten zijn € 150.

Heeft u een asielsverblijfsvergunning? Dan hoeft u niets te betalen. U krijgt vanzelf een uitnodiging van VluchtelingenWerk om mee te doen met het traject.

Hoe kan ik betalen?

Heeft u een lening bij DUO? Geef dit door aan de klantenservice. Of stuur een e-mail naar emailbeheer.szw@denhaag.nl. U krijgt daarna van VluchtelingenWerk een uitnodiging. DUO betaalt het bedrag vanuit uw lening nadat het traject klaar is.

Heeft u geen lening bij DUO? Dan kunt u op 2 manieren betalen:

  • U maakt het bedrag zelf over.
  • U gebruikt de acceptgiro die u bij de rekening krijgt.

Betaal de rekening op tijd. Nadat u heeft betaald krijgt u een uitnodiging van VluchtelingenWerk. Dan kunt u meedoen aan het traject.

Meer informatie

  • Wilt u meer informatie over lenen voor het participatieverklaringstraject? Kijk dan op de website van DUO om te zien of en hoe u geld kunt lenen.
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW op telefoonnummer (070) 353 75 00. Kies in het menu dat u hoort voor optie 2: inkomensbeheer.

  • Meer lezen over inburgeren? Kijk dan op: www.denhaag.nl/inburgeren.