Naturalisatieceremonie

Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Daarna bent u pas officieel Nederlander.

Bekijk de video Naturalisatieceremonie (YouTube-kanaal van de gemeente)

De ceremonie

 • De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders.
 • Tijdens de ceremonie wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en legt u een verklaring van verbondenheid af.
 • De burgemeester of de wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging daarna persoonlijk aan u uit.
 • Pas als u het document in ontvangst heeft genomen bent u Nederlander geworden.
 • De naturalisatieceremonie duurt ongeveer 1,5 uur.

Officieel Nederlander

Na de naturalisatieceremonie bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

 • recht om te stemmen
 • recht om zelf politiek actief te worden
 • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken
 • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland

Voorwaarden

 • U moet binnen 1 jaar na de beslissing of u de Nederlandse nationaliteit krijgt een naturalisatieceremonie bijwonen. Doet u dit niet? Dan bent u geen Nederlander geworden. Om toch Nederlander te worden, moet u opnieuw de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
 • Tijdens de ceremonie moet u een Verklaring van verbondenheid afleggen. Dit geldt ook voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Met deze verklaring belooft u de Nederlandse rechtsorde te respecteren en uw plichten als Nederlander te vervullen. U moet de verklaring in de Nederlandse taal uitspreken. Als u de verklaring niet aflegt, reikt de burgemeester of wethouder het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging niet aan u uit. U bent dan geen Nederlander geworden.

Hoe werkt het?

 • De gemeente nodigt u per brief uit voor een naturalisatieceremonie. In de uitnodiging staat waar en wanneer de ceremonie is. U krijgt de uitnodiging ongeveer 9 weken na het bericht dat u van de IND of Publiekszaken heeft gekregen. Heeft u na 9 weken nog niks gehoord, bel dan met de gemeente via 14070.
 • Komt u niet op de bijeenkomst? Dan nodigt de gemeente u uit voor een volgende naturalisatieceremonie.
 • Komt u weer niet? Dan krijgt u een 3e en laatste uitnodiging.
 • Een week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren.

Wat heb ik nodig?

Oefenen met de tekst van de eed of belofte

Tijdens de naturalisatieceremonie legt u een Verklaring van verbondenheid af. Dit is de eed of de belofte.

 • De tekst van de eed is: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.
 • De tekst van de belofte is: ‘Dat verklaar en beloof ik’.

De instructievideo's hieronder helpen u om de eed of de belofte te oefenen.

Bekijk de video Uitspreken van de eed (YouTube-kanaal van de gemeente)
Bekijk de video Uitspreken van de belofte (YouTube-kanaal van de gemeente)

Gepubliceerd: 30 september 2014Laatste wijziging: 26 november 2019