Integratiebeleid gemeente Den Haag

Den Haag is een kleurrijke stad waar de bewoners met verschillende culturele achtergronden en overtuigingen samenleven en samen werken.

Iedere bewoner telt mee. Iedereen moet zich in Den Haag thuis kunnen voelen en er een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Daarbij verwacht de gemeente Den Haag dat iedere bewoners in de diverse Haagse samenleving:

  • zich houdt aan de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat
  • anderen behandelt met respect

Integratiebeleid

Met het integratiebeleid wil Den Haag een samenleving creĆ«ren waarop iedereen trots kan zijn en waarin iedereen meedoet. Het college van Den Haag wil dat iedereen samenleeft op grond van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars eigenheid. Dat vraagt van alle bewoners in deze stad dat ze actief daaraan deelnemen.

Het integratiebeleid heeft 5 speerpunten:

  • meer werk en meer participatie
  • discriminatie heeft geen plek in Den Haag
  • onderwijs en taal voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • welbevinden is een voorwaarde voor integratie
  • tegengaan van sociale druk en conservatisme

De uitwerking van het integratiebeleid en de speerpunten vindt u in de Hoofdlijnenbrief Integratie (RIS280888).

Afdeling Integratie

Wilt u meer weten over het integratiebeleid? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag, afdeling Integratie.

Spui 70
2511 BT Den Haag
E-mail: integratie@denhaag.nl
Postadres:
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Gepubliceerd: 7 september 2015Laatste wijziging: 6 juni 2017