Woonagenda 2019 - 2023

Iedereen kent wel iemand die zoekt naar een woning. Daarbovenop groeit Den Haag de komende jaren met 4 tot 5.000 inwoners per jaar. Om te zorgen dat iedereen in onze stad prettig kan wonen zijn dan ook flinke maatregelen nodig voor de Haagse woningmarkt. In de Woonagenda 2019-2023 staan deze maatregelen.

Ze moeten zorgen voor voldoende en betaalbare woningen én bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Den Haag als woonstad.

  In Den Haag zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden. Dat geldt voor alle prijsklassen. De maatregelen uit de Woonagenda doen daar de komende jaren iets aan. Het gaat zowel om nieuwbouw als om maatregelen voor bestaande woningen in de stad. De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 de Woonagenda 2019-2023 aangenomen.

  Een groot deel van de maatregelen worden opgenomen in de huisvestingsverordening die op 1 juli 2019 ingaat. Voor een ander deel van de maatregelen maakt de gemeente afspraken met partijen in de stad, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

  Vogelvlucht-aanzicht van Den Haag

  Maatregelen

  De maatregelen in de Woonagenda zijn ingedeeld in 4 thema’s:

  1. Middensegment

  • De gemeente voert de komende jaren een huisvestingsvergunning in voor zowel de sociale huursector als de middenhuursector. Deze vergunning is nodig om een woning te mogen huren. Een verhuurder mag geen woning verhuren aan iemand zonder vergunning. Hierdoor blijven voldoende goedkope en middeldure huurwoningen beschikbaar voor mensen met de juiste bijpassende inkomens.
  • Bij nieuwbouw is minimaal 20% van de woningen een middeldure huurwoning met een huur onder € 950 (prijspeil 2019). De helft van die middeldure huurwoningen heeft een huur onder de € 850 (prijspeil 2019).

  2. Goedkoop segment

  • De gemeente hanteert een norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad. De corporaties zijn het eerst in beeld bij de bouw van sociale woningbouw. Corporaties bouwen minimaal 750 sociale huurwoningen per jaar erbij.
  • De regels voor een urgentieverklaring worden duidelijker beschreven. Alleen huishoudens die het echt nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een urgentieverklaring.
  • Om starters te helpen gaat Den Haag 5% van de vrijkomende sociale huurwoningen verloten onder deze doelgroep. Voor jongeren  komen er speciale woningen, zodat zij een goede start kunnen maken op de woningmarkt.
  • De gemeente stimuleert dat mensen die ‘te ruim’ wonen doorstromen naar een beter passende woning. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij.

  3. Leefbaarheid

  • Om  de leefbaarheid in Moerwijk te verbeteren, krijgen mensen met een vast inkomen of studenten voorrang om zich in deze wijk te vestigen. Dit is mogelijk op basis van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek.
  • Het verbouwen van een woning tot 2 of meer zelfstandige woningen (bouwkundig splitsen) kan alleen nog in een beperkt aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden. Dit voorkomt negatieve gevolgen voor het karakter en de leefbaarheid van buurten.
  • Bij nieuwbouw is maximaal 20% van de woningen een kleine woning (woonoppervlak van minder dan 40 vierkante meter in het centrum en minder dan 50 vierkante meter in de rest van de stad).

  4. Doelgroepen

  • Er is in Den Haag een groot tekort aan bepaalde beroepsgroepen zoals leraren, agenten en zorgpersoneel. Daarom gaat de gemeente experimenteren met manieren om deze beroepsgroepen te helpen bij het vinden van huisvesting. Zo maken we het aantrekkelijker om deze beroepen uit te oefenen in Den Haag.
  • De gemeente stopt met het beleid om het aantal woonwagenstandplaatsen te verminderen en breidt het aantal standplaatsen op kleine schaal uit.

  Meer informatie

  Lees voor meer informatie Woonagenda 2019-2023 (RIS301880).

  Gepubliceerd: 11 april 2019Laatste wijziging: 1 juli 2019