Welstandsnota

Om te bepalen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, heeft de gemeente Den Haag welstandscriteria vastgesteld in de Welstandsnota.

De gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Die kwaliteit staat beschreven in de Welstandsnota. Iedere gemeente is sinds 2004 verplicht om een Welstandsnota vast te stellen. In deze nota staan alle welstandscriteria voor bouw en verbouw in de stad. Aanvragers weten vooraf wat van hen verwacht wordt.

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe Welstandsnota vastgesteld, die op 26 januari 2018 in werking is getreden.

U vindt de Welstandsnota Den Haag 2017 in bestuurlijke stukken onder RISnummer 297760.

Reclame-uitingen

  • Voor reclame-uitingen is de Reclamenota van toepassing (RISnummer 170855)
  • Voor reclame-uitingen in Chinatown is het Ontwikkelingskader Chinatown van toepassing (RISnummer 136862).

Gepubliceerd: 15 augustus 2018Laatste wijziging: 15 augustus 2018