Welstandscommissie

De Welstands- en Monumentencommissie

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan de Welstandsnota en bij twijfel aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor onafhankelijk advies.

Lees meer